Mätning och styrning av schakt

Förstudien innebär:

a. Studera förutsättningarna för att införa tomdragningsskydd, nivåmätning och hängdetektering i schakt.
b. Studera förutsättningarna för en ”optimal” styrstategi baserat på visionerna i SMIFU, som maximerar massflödet och minimerar slitaget i schakt.