Förslag ny fabriksanläggning

Det finns ett uppslag till att skapa ett gummibaserat grundmaterial, främst av återvunnen plast och
gummi. Produktionen skulle dels bestå av att förädla återvunnet råmaterial till en grundprodukt men
också produktförädling. Begagnad utrustning som använts för storskalig produktion av plastmattor
avses köpas in och flyttas till Vilhelmina. Vissa delar av den begagnade kommer inte att användas för
produktion, bland annat tryckeriet som troligen kommer att ersättas med ett nytt modernare
tryckeri. Viss produktion sker redan i mindre skala. Bland annat foderringar produceras redan nu i
andra lokaler i Vilhelmina.