Förstudie – Framtida skogsbrukssystem med avseende på skogsbrukets hela biomassapotential

Förstudie om möjlighet utveckla nytt framtida skogssystem