Taktil Video

Taktila videosystem relaterar till hur man transfererar och tolkar visuell information till en meningsfull taktil information för en människa. I många fall finns det behov av att öka förmågan att se och tolka den fysiska miljön runt oss som tex för en maskinoperatör i en komplicerad processindustri med många och snabba skeenden där en feltolkning innebär enorma stilleståndskostnader , för en skogsmaskinförare som skall förflytta sin engreppsskördare i en bergig, stenig skogsterräng och samtidigt välja ut och avverka träd som apteras i optimal längd