SCOPE II

Under 2010 genomfördes en behovsinventering med massa- och pappersindustrin. Med denna som utgångspunkt så gjordes en ansökan hos Tillväxtverket. Denna beviljades i december 2010. Se vidare projekt 2011:01-MP SCOPE Norra.