Styrning av Bandtraktor med OVAKO Steel

En fjärrstyrd förarlös bandlastare har testats vid Ovako stålverk i Smedjebacken för att underlätta för förarna i en mycket tuff arbetsmiljö. Med stöd från bland annat ProcessIT Innovations har en grupp forskare från Luleå tekniska universitet under ledning av professor Kalevi Hyyppä genomfört en mycket lyckad förundersökning kring fjärrstyrning av lastaren vid stålverket Ovako Smedjebacken. Den tekniska lösningen innebär att föraren i framtiden ska kunna stå i ett kontrollrum och via joysticks och tv-skärmar styra lastaren när den rör sig i den svåra arbetsmiljön.