Globala Länkar

ProcessIT Innovations har sedan sin start alltid arbetat intensivt med att bygga upp olika former av internationella samarbeten. Tillsammans med partners i Finland har en mängd olika bilaterala samarbeten etablerats, till stor del baserat på en gemensamt utvecklad plattform (med den finska motsvarigheten ProFi) för att bygga projekt. Tillsammans med parnters inom EU har samverkansplattformen ProcessIT.EU byggts upp, vilken kraftfullt förenklat etableranden av projektsamarbeten med europeiska partners. Detta projekt handlar om att utveckla ProcessITs förmåga att bygga projekt tillsammans med parter inom de stora tillväxtregionerna. Dvs utanför bl.a. Europa och USA. Projektet, här kallat Globala Länkar, syftar till att vidareutveckla ProcessITs förmåga till att skapa internationella projekt genom att ytterligare internationalisera ProcessITs nätverk av projektmäklare. Under projektet kommer former för att skapa relationer till relevanta aktörer i Brasilien och Australien att undersökas, och ifall de är framgångsrika, omsättas till en vidareutvecklad internationaliseringsstrategi för ProcessIT.