Simulering av hydrauliksystem i skogsmaksiner

Hydrauliksystemen i skogsmaskiner är individuellt avpassade för den unika maksinen och dess operatör. Det innebär att vid installation av ett nytt verktyg krävs individanpassningar av verktyget som måste göras vid maskinen av en person med god kunskap om verktyget.

Denna förstudie undersöktemöjligheten att mäta, skicka och i slutändan simulera hur hydrauliksystemet i en skogsmaskin är inställtför att kunna genomföra individanpassningen av verktyget innan leverans.

Förstudien visade att det finns stora svårigheter i att mäta och förmedla hur hydrauliksystemet i en skogsmaskin är inställt på ett standardiserat sätt. Troligtvis är det genomförbart men kräver att större standardiseringsarbete än tidigare trott.