Viskös simulering för industriella processer

Realtidsfysiksimulering av viskösa material, samarbete mellan Oryx Simulations, LKAB, Algoryx, m fl. Ytterligare beskrivning över projektet kommer inom kort.