Från produktfokus till tjänstefokus – Komatsu

Att utverdera vilka informationer som behövs för att försälja produkt som tjänst