Oljeanalys

Projektet syftar till att utveckla en on-line sensor som möjliggör mätning av storlek, form och sammansättning av partiklar i olja. Forskningsprojektet tar ett tvärvetenskapligt angreppssätt där flera frågeställningar systematiskt kommer att angripas. Sensorn bygger i grunden på kamerateknik som kombineras med spektroskopisk mätteknik. Inom sensorns mätområde som är partiklar större än 20 mikrometer saknas idag kommersiell teknik. Systemet kommer att implementeras som ett inbyggt system som utvecklas av CDT. Mycket stora datamängder kommer att genereras då systemet utvärderas i drift hos Outokumpu Tornio Works Oy. För att underlätta för de tänkta slutanvändarna kommer interaktionsforskare vid LTU utveckla riktlinjer för människa-maskin interaktion med inbyggda system.