Projektövervakning ProcessIT

Projektet målsättning är att skapa en projektdatabas som skall användas för registrering, uppföljning och annan administration av de projektidéer och projekt som genomförs inom ramen för ProcessIT Innovations. ProcessIT Innovations arbetar kontinuerligt med ett stort antal projekt och prospekt. Dessa kräver styrning och rapportering internt men också externt till olika finansiärer och intressenter. Idag sker denna rapportering mha av manuellt sammanställda Excel-listor man skall istället överföras till en projektdatabas.