IT-stöd i komplexa produktionsanläggningar

Syftet med denna studie är att kartlägga de behov som aktörer inom industrin upplever gällande ny IT och kunskap kring ny IT från ett affärsprocessperspektiv. Studiens resultat är en artikulering av fokusområden för forskningsområdet affärsprocesser. Industrin står inför rationaliseringsutmaningar samtidigt som de måste söka hållbara innovativa IT-lösningar, utmaningar som ibland tycks gå emot varandra. Denna studie bygger på pågående projekt i samverkan med gruvindustrin och den tillverkande industrin, samt på samverkan med pappersindustrin som initierats inom ramen för denna studie.