Forskarkonferens LTU, MIUN, UMU, SLU och Processum

Fokus på skogsindustriell forskning i norra Sverige 12-13 augusti 2010 Syftet med konferensen var att på ett lättsamt och informellt sammanföra forskare från universitet och centrumbildningar i norra Sverige som på något sätt samarbetar med cellulosaindustrin eller har cellulousa som forskningsområde. Syftet uppnåddes med råge och ett antal samarbetsområden identifierades och projektförslag skapades. En ny konferens är planerad till 1:a halvåret 2011. Några av deltagarna på konferensen samlade på bild. Bra samtal uppstod mellan forskarna och skogsindustrin när branschprogrammet SCOPE bjöd in till konferens i Övik kring skogsindustriell forskning. På bilden fr vänster: Katrin Jonsson, Umeå universitet, Myat Htun, Mittuniversitetet, Thomas Gustafsson, Luleå tekniska universitet, Marianne Svensén, Skogsindustrierna, Clas Engström, Processum, samt Hans-Erik Nilsson, Mittuniversitetet. Läs reportage om forskarkonferensen.