Radiobomb Trådlöshet i extrem miljö

Samlande för aktörerna var IUC Norrbotten. Där en leverantör till basindustrin är idégivare. P g a patentmöjligheter beskrivs ej några deltagare just nu.