Ansökan Molnbaserad plattformsstrategi

Grunden för denna ansökan är visionen att ”ge processindustrin tillgång till effektiva, konkurrenskraftiga IT-lösningar som är enkla att köpa in och underhålla och är anpassade till molnbaserad arkitektur, samt ge leverantörsföretagen tillgång till kanaler för att nå ut på en global marknad. Detta görs via en molnbaserad plattform som stödjer integration av 3e parts applikationer och en marknadsplats. Lösningen lanseras med en stark plattformsägare som lyfter leverantörsföretag ut på en internationell marknad.”

Med en molnbaserad plattform kan processindustrin få en mer integrerad miljö där en lokalt installerad plattform kan få ny funktionalitet genom molnbaserade applikationer som leverantörerna kan underhålla. I projektet finns både processindustri, IT-leverantörer och plattformsägare representerade genom företag såsom ABB, SCA Obbola, Boliden, Optimation, BnearIT, MopsSYS m.fl. Med ABB i rollen som plattformsägare finns stort potential för de närmare 4 000 IT- och automationsföretagen i Sverige då en stark plattformsägare kan lyfta deras lösningar ut på en världsmarknad.