Nyheter

LTU undertecknar samarbetsavtal med Epiroc

Det globala verkstadsföretaget Epiroc och Luleå tekniska universitet avser att långsiktigt stärka det strategiska samarbetet inom utbildning, forskning och innovation, där universitetet är ett av Epirocs förstahandsval av akademisk samarbetspart. Ett samarbetsavtal har nu undertecknats …

Kick-off för VA-projekt

Inom vatten, avlopp och avfall finns mycket stora ekonomiska-, tekniska-, säkerhets- och hållbarhetsutmaningar som kommer att kräva kraftfulla satsningar och stora investeringar. Idag startar Process IT Innovations projektet VA digitalisering i ett smart ekosystem! Under …

Workshop om cybersäkerhet

När sensorer, maskiner och operatörer sammankopplas i smarta industrier, hur skyddar du din verksamhet från cyberhot? Det var temat för workshoppen Cyber Security Forum for Industrial Systems (REMISS), arrangerad av ProcessIT och forskningsämnet informationsystem vid …

Välkommen till Process IT-dagen 2020

Process IT Innovations bjuder in till den årliga Process IT-dagen den 11 mars i Piteå. Temat för Process IT-dagen 2020 är artificiell intelligens, och som vanligt bjuder vi på ett fullmatat program! Det sker allt …

Talos öppnar för samverkan om digital teknik

Projektet Talos ska ge samordning inom Europa med fokus på artificiell intelligens och Big Data för processindustrin. TALOS syftar till att upprätta en europeisk samordning av digital teknik i processindustrin och vilka specifika teknologier för …

Unikt koncept för att möta studenter

Torsdagen den 19 september anordnas höstens årliga karriärdag vid Umeå universitet för studenter intresserade av IT-branschen. Huvudsyftet är att studenterna tidigt i sin utbildning ska få en bild av sin framtida yrkesroll, regionens IT-arbetsmarknad samt …

Framgångsrik medverkan i Horisont 2020-projekt

Projektet CompInnova är ett av många Horisont 2020-projekt som Luleå tekniska universitet och ProcessIT Innovations deltagit i de senaste åren. Inom ramen för projektet har forskarna i robotik utvecklat en robot som kan inspektera flygplanskroppar. …

TechTalk med fokus på beröringsfri mätteknik

Inom processindustrin växer behovet för beröringsfri mätteknik. Genom att mäta med exempelvis 3D-kamera, laser eller UV-ljus går det att ta fram specifika detaljer samt reducera flertalet felkällor. Tekniken medför stora tids-, kostnads- och resursbesparingar. Den …

Ny verksamhetsledare i Luleå för Process IT Innovations

Efter några år på annan ort är Pär-Erik Martinsson tillbaka inom Process IT Innovations. Nu som ny verksamhetsledare stationerad vid Luleå universitet. – Det är mycket roligt att vara tillbaka. Jag ser fram emot att …

Historiskt avtal mellan LTU och LKAB

Luleå tekniska universitet och LKAB stärker samarbetet genom ett strategiskt samverkansavtal inom utbildning, forskning och innovation. Syftet är att öka kvaliteten inom kompetensutveckling och livslångt lärande, forskning och innovation. – Det här är det första …

Visa filtrering Dölj filtrering