AI ska förutsäga tillit

Forskare på Luleå tekniska universitet ska, tillsammans med företaget Substorm, undersöka om det med hjälp av AI går att öka förtroendet i digitala kommunikationskanaler.

Förutsäga, analysera och förbättra förtroende
I samhället idag har kommunikation och konversationer till stor del flyttats till digitala kanaler. Det är ofta korta meddelanden såsom e-post, chatt eller tweets.

Innan vi litar på en person eller en organisation gör vi både medvetna och omedvetna bedömningar baserade på personliga kriterier och erfarenheter. Men mycket av denna bedömning sker via icke-verbal kommunikation under fysiska möten. Hur ser det då ut när förtroende till större del ska byggas via kortare textmeddelanden via digitala möten i stället för genom mänskliga möten?

Genom att samarbeta med Luleå tekniska universitet hoppas företaget Substorm upptäcka sätt på vilket AI kan användas för att förutsäga, analysera och förbättra förtroendet för digitala kommunikationskanaler baserat på text. Bolaget har rankats som ett av Sveriges mest innovativa AI-företag. De grundades i Luleå år 2019 och deras verksamhet spänner över områden som intelligent automation, robotik och maskininlärning. 

Modell ska upptäcka förändringar och ingripa 
Niklas Karvonen, CTO på Substorm, deltar i projektet. Han säger:
– Tillit är en viktig faktor i vår vardag. Innan en person bestämmer sig för att den kan lita på någon eller en organisation görs en bedömning baserad på ett antal kriterier. Kommunikation är en central del av att bygga upp ett förtroende, och en stora delar av mänsklig kommunikation är icke-verbal.

Målet med arbetet är att utveckla en modell som ska kunna förutsäga vilket förtroende en människa eller en organisation ska få och se om det går att förutsäga en eventuell förändring av förtroendet över tid. Detta skulle också göra det möjligt att ingripa när förtroendet för en kommunikationspartner avtar.

AI avgörande för att nå en hållbar och jämställd värld 
Norrbotten växer starkt och behovet av kompetens inom AI och maskininlärning ökar i regionen. Både Luleå tekniska universitet och Substorm har byggt starka team inom området, och dessutom lyckats balansera fördelningen av män och kvinnor på ett bra sätt.

Substorm, som grundades av Sofi Elfving och de digitala affärsutvecklingskonsulterna Tromb, är övertygade om att AI kommer att vara avgörande för att nå en hållbar värld. Att anställa 50/50 kvinnor och män är inget de kompromissar med eller strävar efter, det är helt enkelt ett måste. Det innebär att företaget arbeta hårt med att leta kompetens i forum, organisationer och nätverk där de vet att det finns en hög grad av kvinnor och icke-binära människor, exempelvis Women in AI Sweden och Women in RPA. De arbetar även med rollmodellering, vilket innebär att kvinnor har nyckelhantering och tekniska positioner för att locka fler.

Teknikkunskaper ska förbättra samhället
Niklas Karvonen menar att det är viktigt för dem att jobba etiskt och hållbart. Han säger:
– Vi engagerar oss gärna i projekt där vi ser att våra teknikkunskaper inom t.ex. deep learning kan användas för ett bättre samhälle, t.ex. forskningsprojektet NoBias för icke-exkluderande kommunikation, eller AboutMom som bygger en app för bättre efterförlossningsvård.

Arbetet, som sker inom ramen för AI-projektet Applied AI DIH North, ligger i linje med dessa mål. De ger dem dessutom möjligheter att stärka banden ytterligare med universitetet där de redan samarbetar via examensarbeten, och som del i projektkurser.

Mer om AI-projektet
Projektet Applied AI DIH North syftar till att skapa ett starkt innovationssystem för tillväxt inom AI-industrin, en Digital Innovation Hub som bas, i samarbete, forskning, innovation, tillämpad testdriven utveckling, utbildning och klusterbildning. Projektet finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, Luleå tekniska universitet, Luleå kommun, Skellefteå kommun och Norrbottensregionen.
Läs mer på: http://www.aidih.se
 

Vill du komma i kontakt med Substorm? ​Hör då av dig till:
Niklas Karvonen, CTO Substorm, +46 70 554 44 16, niklas.karvonen@substorm.ai
Jonna Hillblom, CMO Substorm, +46 72 215 03 88, jonna.hillblom@substorm.ai