AI möjliggör bland annat avancerad intelligent styrning av drönare vid inspektion av t ex vindkraftverk och gruvor. Foto: Luleå Tekniska Universitet

AI på agendan i norra Sverige

Tekniken finns redan – frågan är på vilket sätt industrin ska använda den. De senaste åren har innovationshubbar etablerats och projekt sjösatts för att sätta fokus på innovation inom just AI.
­– Vi är en innovativ region och det sitter i vår ryggmärg att identifiera möjligheter. Därför känns det väldigt kul att det pågår så mycket inom AI just nu, säger Pär-Erik Martinsson, verksamhetschef på Process IT Innovation.

De senaste åren har antalet satsningar inom AI duggat tätt i norra Sverige; EDIH, AIDIHN, AI Sweden och NEXGEN SIMS är alla exempel på initiativ där man fokuserar på AI-relaterad innovation.

– Luleå tekniska universitet bedriver forskning inom tillämpad artificiell intelligens genom AI Excellence Centre och där finns viktig kompetens. Samtidigt har industrin tillgång till otroligt mycket data. De här faktorerna gör Norrbotten till ett AI-kluster med betydelse för hela Sveriges utveckling, säger Pär-Erik Martinsson, verksamhetschef på Process IT Innovations.

AIDIHN

Så hur går det då för de olika satsningarna? Applied AI DIH North startade 2020 och arbetar för att Övre Norrland ska bli Sveriges ledande region inom tillämpad AI. Initiativet har bedrivit uppsökande verksamhet hos regionala SME-bolag för att undersöka deras behov och problemställningar för AI. I projektet erbjuds de företag som har affärsidéer kring AI stöd att realisera idéerna genom insatser från forskarämnena Robotik och AI, Informationssystem samt Maskininlärning på Luleå tekniska universitet.  Sju av åtta delprojekt är nu tillsatta – det handlar om alltifrån att identifiera egenskaper hos material i processindustrin till att automatisera skapandet av fotoböcker från en stor samling osorterade bilder.

 – Intresset har varit stort och samtliga projekt rullar på väldigt bra. Många av företagen tar också gärna del av våra andra innovationshöjande insatser som vi erbjuder, t ex LTU Business marknadsvalideringsmetod Innovation Due Diligence. Det är viktigt att se över och analysera marknadspotentialen samt anpassa sina affärsmodeller för att säkerställa att AI-tillämpningen blir värdeskapande och på sikt skapar lönsamhet och konkurrenskraft, säger Björn Backe, projektledare på Process IT Innovations.

AIDIHN pågår i tre år och finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, Tillväxtverket, Luleå tekniska universitet, Luleå kommun, Skellefteå kommun och Region Norrbotten.

EDIH

Vi har tidigare uppmärksammat ansökan till EDIH där besked nu väntas. Programmet för ett digitalt Europa är en del i EU-kommissionens kommande långtidsbudget och syftar till att stödja den digitala omvandlingen av ekonomi och samhälle i Europa. Inom ramen för programmet ska ett nätverk av europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) etableras fr o m 2021 och framåt. Tanken är att dessa hubbar ska ha en central roll vid implementeringen av programmet och fungera som tillgängliggörare av de senaste digitala teknikerna, inklusive AI, cybersäkerhet och högpresterande datorsystem.

 – Medan AIDIHN är en regional satsning så blir EDIH motsvarande på nationell och europeisk nivå. Vi koordinerar hubben Indtech tillsammans med SIP-PiiA och Automation Region och målsättningen är att dels kunna utöka vår tjänsteerbjudande lokalt men även att skapa internationella nätverk med andra hubbar för ökad export. Vår förhoppning är att få besked om det här nu i sommar, berättar Pär-Erik Martinsson.

AI Sweden

Även Luleå tekniska universitets medlemskap i AI Sweden har kommit igång, vars syfte är att påskynda användningen av artificiell intelligens och att öka den svenska konkurrenskraften inom området. AI Sweden består av cirka 80 parter fördelade på ett tiotal noder från Lund i söder till Luleå i norr. Just nu pågår det bland annat ett projekt inom rymddataområdet via Nationella Rymddatalabbet, som är en nationell kunskaps- och datahub för svenska myndigheters arbete med jordobservationsdata och för utveckling av AI-baserad analys av data, genererade i rymdsystem.

Sabine Mayer från Luleå tekniska universitet är Eco-system and Strategy Manager- Space.

 – Rymddata används redan inom flera fält och är nödvändigt för till exempel väderprognoser och övervakning av klimatet. Men rymddata är också oerhört viktigt för skogsbruk, jordbruk och andra områden där aktuell information om vegetation och markytan behövs. Syftet med projektet är att öka användningen av data från rymden för att utveckla samhället och industrin, säger hon.

Nationella Rymddatalabbet är ett samarbetsprojekt mellan Rymdstyrelsen, AI Sweden, Rise och Luleå tekniska universitet.

NEXGEN SIMS och ny universitetsutbildning

Under våren blev det även klart att det blir en fortsättning på SIMS; NEXGEN SIMS där ett av fem fokusområden är AI och robotik.

 – När det gäller NEXGEN SIMS kommer man framförallt jobba med drönarteknik och gruvmaskiner för att möjliggöra nästa generations autonoma gruvbrytning, säger Pär-Erik Martinsson.

Till hösten startar också universitetet en ny civilingenjörsutbildning inom just tillämpad artificiell intelligens (AI). Det är den första civilingenjörsutbildningen i världen inom tillämpad AI med en specialisering inom AI och neurovetenskap.

– Vi vill ge studenterna på vår utbildning kunskap om just framtidens teknik inom AI – med direkt koppling till verkligheten, säger George Nikolakopoulos, ämnesföreträdare och professor i robotik och AI vid Luleå tekniska universitet och lärare på det nya civilingenjörsprogrammet.

Målet med utbildningen är att studenterna ska lära sig att utveckla självlärande intelligenta system och fungerande AI-applikationer, utifrån etiska principer som kan lösa verkliga problem för industrin, forskning, utbildning, olika sociala områden och hälsa – till nytta för människor och samhälle.

– Sammantaget så gör allt det här att norra Sverige just nu är världsledande inom AI-relaterad innovation kopplad till industrin. Det är en otroligt spännande tid vi lever i, avslutar Pär-Erik Martinsson.