AI-forskare ska göra det lättare att skapa fotoböcker

Forskare på Luleå tekniska universitet ska undersöka om det går att automatisera skapandet av fotoböcker från en stor samling osorterade bilder.

Bildanalys via djupinlärning
Ett hinder som folk ställs inför när de skapar fotoböcker är valet av foton. Vanligtvis har en person tusentals bilder på sin telefon att välja mellan. För att råda bot på detta kommer maskininlärningsgruppen på Luleå tekniska universitet att utvärdera och nyttja den senaste kunskapen inom datorvision och med hjälp av nya djupinlärningstekniker analysera foton för att komma med förslag på klara fotoböcker. Målet är att, med hjälp av Deep Learning och datorvisionsalgoritmer, välja och gruppera bilder för fotoböcker med olika teman, och att hitta mönster för hur människor visas. 

Presentera färdiga fotoböcker
Arbetet görs i samverkan med det Skellefteåbaserade företaget Once Upon Publishing som har som affärsidé att låta sina kunder skapa fotoböcker direkt i deras telefoner. Visionen är att nya användare, inom några sekunder efter att ha startat deras app, ska presenteras med färdiga böcker, till exempel ”Semester i Rom” eller ”Familjens årsbok”. Förslagen följer olika teman som anses mest relevanta för användaren. Kunden ska också kunna titta på ett bredare urval av foton från de valda händelserna och justera valet av bilder därefter. För återkommande kunder ska förslagen baseras på tidigare skapade fotoböcker. 

Marknadsledande app för fotoböcker
Once Upon tillhandahåller en app för fotoböcker som designas och beställs enkelt från mobilen. Appen lanserades på App Store och Google Play 2017 och låter vem som helst skapa en fotobok på bara 20 minuter. Företagets marknader är idag västra Europa, Australien och Nya Zeeland. Once Upon hade tills nyligen ca 25 anställda, en siffra bolaget förväntar sig att dubblera under det kommande året.

Linus Nilsson, Chief Experience Officer på Once Upon, säger:
– Vi ser som så många andra stor potential i AI-tekniker, men vill också värna om integritet och skaparglädje. En fotobok är väldigt personlig och vår hypotes är att tekniken ska hjälpa, men inte ta över. Och så är det viktigt att förtydliga att vi inte använder våra kunders bilder i forskningsprojektet. I ett senare skede kommer vi nog fråga efter frivilliga, men än så länge jobbar vi med våra egna bilder.

Tillväxt inom AI-branschen
Arbetet sker inom ramen för projektet Applied AI DIH North på Luleå tekniska universitet. Projektet har som syfte att skapa ett starkt innovationssystem för tillväxt inom AI-branschen.

Michael Nilsson, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT, säger:
– Kunskapen som nu byggs upp rörande bildanalys av fotoböcker går att applicera på utmaningar inom andra branscher. Till exempel kan bildanalys i realtid göra stor nytta för att undvika onödiga stopp i en produktionskedja eller för att analysera bilder inom sjukvården.

Projektet Applied AI DIH North kommer att pågå under tre år och är finansierat av EU:s regionala utvecklingsfond (Tillväxtverket), Luleå tekniska universitet, Luleå kommun, Skellefteå kommun och Region Norrbotten. Läs mer på: http://www.aidih.se