Datorseende ska identifiera materialtyper på transportband

Företaget MBV Systems och Luleå tekniska universitet ingår samarbete för att identifiera materialtyper.

MBV Systems är en leverantör av avancerad visionbaserad mätteknik. Huvudmarknaden är processindustrin där kraven på hållbarhet och mätkonsistens är mycket höga. En av MBV Systems produkter är ett 3D partikelstorleksmätningssystem som ger en kontinuerlig mätning av materialegenskaper som partikelstorleksfördelning och volymflöde. 

Konkret handlar arbetet om att identifiera egenskaper på material i processindustrin. Användningsexempel finns i gruv-, massa- och pappers- och stålindustrin och fokus är att förbättra avkänningssystemet. Med lösningen hoppas man kunna säkerställa att korrekt material finns på exempelvis ett transportband och kunna identifiera om det kommer in avvikelser såsom stenblock eller bergsbultar på bandet.

Lars Lindqvist, VD på MBV Systems, säger:
– Med hjälp av Applied AI DIH North-projektet hoppas vi kunna förbättra våra produkter både på lång och kort sikt. Vi ser det dessutom som en chans att fördjupa vår egen kompetens inom området. Samtidigt hoppas vi kunna bidraga med en bra koppling till industrins behov, med dess utmaningar inom datainsamling.

Michael Nilsson, projektledare, säger:
– Luleå tekniska universitet kommer att utföra tillämpad forskning inom datorseende för att hitta en ny metod för att lösa materialtypsklassificering. Kompetensen vid universitetets maskininlärningsgrupp kommer på ett bra sätt att komplettera MBV Systems domänkunskaper för att arbeta med denna fråga och därmed påskynda innovationsprocessen. Vår förhoppning är ta fram en anpassningsbar lösning som går att träna på i utbildningssyfte.

Arbetet sker inom ramen för projektet Applied AI DIH North. Projektet har som syfte att skapa ett starkt innovationssystem för tillväxt inom AI-branschen, det pågår under tre år och finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond (Tillväxtverket), Luleå tekniska universitet, Luleå kommun, Skellefteå kommun och Region Norrbotten. Läs mer på: http://www.aidih.se