Inspektion av skog med autonoma drönare

Forskare på Luleå tekniska universitet ska undersöka hur AI kan förbättra förståelsen och tolkningen av information vid skogsinspektion med hjälp av drönare.

Många användningsområden inom skogsbruket
Att inspektera skog med hjälp av drönare görs redan, men att analysera det insamlade bildmaterialet med hjälp av artificiell intelligens är inte lika utvecklat. Självflygande drönarna kommer att bli allt vanligare i framtiden, speciellt inom inspektionsuppdrag och när det annars kan vara svårt att ta sig fram, tex i farliga miljöer. Att drönarna är helt automatiserade leder till högre effektivitet, minskade kostnader och minimerade risker för personskador.

Att använda självstyrande drönare inom just skogsbranschen har många fördelar. Det kan handla om allt ifrån att få hjälp vid kategorisering av träd till att detektera begynnande skogsbrand. Drönarna kan upptäcka trädsjukdomar, såsom angrepp av barkborrar, vilket gör det möjligt att snabbt åtgärda vidare spridning av skadeangrepp i frisk skog. Ytterligare ett användningsområde är att kunna varna för vind- och stormfällda träd som till exempel blockerar vägar.  

Forskning i världsklass
Arbetet, som sker inom ramen för ett EU-projekt, är ett samarbete mellan Robotikgruppen vid Luleå tekniska universitet och det Skellefteå-baserade företaget Conifer Vision, ett bolag som arbetar med AI-strategier för bildanalys inom skogsbruk, förnybar energi och gruvindustrin.

Robotikgruppen, som främst kommer att utföra arbetet, är i världsklass när det gäller robotik och drönarteknologi. De arbetar med att demonstrera användningen av robotar under verkliga förhållanden och helt kopplade till verkliga behov. Forskargruppen har stor erfarenhet av fältrobotik, det vill säga att robotar verkar i realistiska miljöer utanför laboratorier och de kommer i sitt arbete att använda den senaste tekniken inom datorseende och lokalisering av drönare.

Optimera skogsförvaltning
Målet med arbetet är bland annat att utvärdera flygfoton och titta på hur man kan använda AI vid skogsinspektion. Roger Öhlund, VD på Conifer Vision, säger:
– Det ställs idag allt högre krav på skogsbruket ur ett klimatperspektiv. Systemet vi nu utvecklar kommer att vara autonomt och självlärande och bidra till objektiva och kvantitativa bedömningar för att identifiera och optimera nödvändiga skogsåtgärder för skoglig tillgångsförvaltning.

Applied AI DIH North
Projektet syftar till att skapa ett starkt innovationssystem för tillväxt inom AI-industrin, en Digital Innovation Hub som bas, i samarbete, forskning, innovation, tillämpad testdriven utveckling, utbildning och klusterbildning. Projektet finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, Luleå tekniska universitet, Luleå kommun, Skellefteå kommun och Norrbottensregionen. Läs mer på: http://www.aidih.se