Nyheter

Framtidstrenderna att ha koll på 2022

En historiskt stor satsning på fossilfri industri växer just nu fram i norra Norrland och ett enormt omställningsarbete inom basindustrin pågår för att förbereda Sverige för klimatneutralitet. Överallt drivs innovationsprojekt inom flera olika områden – …

Samarbeten avgörande för industrins framtida vattenförsörjning

Den globala uppvärmningen hotar vattenförsörjningen för både människor och djur. Men frågan är även aktuell för industrierna, som står för två tredjedelar av de direkta uttagen av sötvatten i Sverige. Planeringen för framtiden börjar bli alltmer …

”Vi är en drivande aktör och möjliggörare”

Nya affärer, arbetstillfällen och investeringar till regionen. Det är resultatet av ProcessIT – en innovationshub som samlar forskare, företag och leverantörer för att lösa basindustrins utmaningar inom digitalisering och automation. Allt började när man insåg …

Hoppfullt när basindustrins energianvändning ska optimeras

I samband med den gröna omställningen – och skenande elpriser – är energieffektiviseringen inom industrin en alltmer brännande fråga. Luleå tekniska universitet har de senaste åren initierat flera projekt där man tittat närmare på innovativa …

Ny AI-utbildning ökar utvecklingstakten i norr

AI spelar en avgörande roll för morgondagens Sverige. Luleå tekniska universitet har därför startat en AI-utbildning som ska bidra till att forskningsrön når hela vägen till företagen som ställer om för framtiden. Norrbotten har beskrivits …

Inspektion av skog med autonoma drönare

Forskare på Luleå tekniska universitet ska undersöka hur AI kan förbättra förståelsen och tolkningen av information vid skogsinspektion med hjälp av drönare. Många användningsområden inom skogsbruketAtt inspektera skog med hjälp av drönare görs redan, men …

Robot möjliggör säker laddning av sprängmedel i gruvor

Det började för sju år sedan och togs vidare in i H2020-projektet SIMS. Sedan dess har Boliden och ABB fortsatt utveckla laddroboten som fyller sprängmedel i borrhål. – Det här är något som gruvbolagen har efterfrågat …

Konvertering av gamla ritningar – förstudie visar möjligheterna med AI

Genom en ettårig förstudie via Vinnova och PiiA har ProcessIT Innovations tillsammans med ett tiotal aktörer studerat möjligheten att konvertera gamla ritningar inom processindustrin till digitalt kompatibla filer.– På sikt ser vi att det med …

AI ska förutsäga tillit

Forskare på Luleå tekniska universitet ska, tillsammans med företaget Substorm, undersöka om det med hjälp av AI går att öka förtroendet i digitala kommunikationskanaler. Förutsäga, analysera och förbättra förtroendeI samhället idag har kommunikation och konversationer …

Arbetar för jämställd AI

Artificiell intelligens kan bidra till att skapa diskriminering. Därför arbetar Maskininlärningsgruppen vid Luleå tekniska universitet aktivt för att framtida AI-lösningar ska bekämpa ojämlikheter och förbättrar jämställdheten. Applied AI DIH NorthProjektet syftar till att skapa ett starkt …

Visa filtrering Dölj filtrering