Nyheter

Arbetar för en svensk nod när EU satsar på digitala innovationshubbar

Centrumbildningen Process IT Innovations är tillsammans med systerorganisationen Automation Region och det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation (PiiA) initiativtagare till arbetet att bli en nationell kandidat till EDIH – European digital innovation hubs. Programmet …

AI, digitalisering och hållbarhet – framtidens gruvor finns i Sverige

Sverige har en ledande roll i arbetet med att modernisera gruvindustrin. Utmaningen ligger i att investera i innovation där industrin och tvärvetenskaplig forskning möts, menar Pär Erik Martinsson från centrumbildningen Process IT Innovation, en av …

Process IT Innovations lanserar marknadsplats för digitaliseringstjänster

Marknadsplatsen ska underlätta för små- och medelstora företag att utveckla och digitalisera sina processer och sitt erbjudande, genom att skapa en öppen digital plattform för tjänster, analyser och kompetensutveckling inom ny teknik. Dihiware, som marknadsplatsen …

Björn O. Nilsson ny ordförande för Process IT Innovations

Norrbottens landshövding Björn O. Nilsson blir ny ordförande för centrumbildningen Process IT Innovations. Han ser fram emot att främja basindustrins innovationskraft i regionen. Björn O. Nilsson är hedersdoktor samt biokemist och har en imponerande karriär …

ProcessIT-dagen 2020

Den årliga Process IT-dagen ägde rum den 11 mars i Piteå och blev en succé! Temat för Process IT-dagen 2020 var artificiell intelligens samt hållbarhet. Dagen erbjöd föreläsningar, seminarier och föredrag kopplade till forskning och …

Pitcha och vinn 600 000 kr – som dessa Process IT-företag gjort!

Det strategiska innovationsprogrammet STRIM utlyser nu sin årliga innovationsidétävling! Bland tidigare års vinnare hittar vi två företag med koppling till Process IT Innovations. – Tävlingen är en unik chans för leverantörer, entreprenörer och andra intressenter …

Forskare med koppling till Process IT på IVA:s 100-lista

Med sin 100-lista över aktuell forskning vill Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, i år särskilt synliggöra projekt med koppling till hållbarhet. Tre forskare med stark koppling till Process IT Innovations finns med på listan. Med på den …

Robotik för bättre konkurrenskraft

Robotik, intelligent automation och simulering kan hjälpa företag att förbättra sin konkurrenskraft och produktivitet. I projektet RoboSol kommer forskare från Luleå tekniska universitet att förmedla kunskap och demonstrera innovationer för att lösa faktiska utmaningar. – …

LTU undertecknar samarbetsavtal med Epiroc

Det globala verkstadsföretaget Epiroc och Luleå tekniska universitet avser att långsiktigt stärka det strategiska samarbetet inom utbildning, forskning och innovation, där universitetet är ett av Epirocs förstahandsval av akademisk samarbetspart. Ett samarbetsavtal har nu undertecknats …

Kick-off för VA-projekt

Inom vatten, avlopp och avfall finns mycket stora ekonomiska-, tekniska-, säkerhets- och hållbarhetsutmaningar som kommer att kräva kraftfulla satsningar och stora investeringar. Idag startar Process IT Innovations projektet VA digitalisering i ett smart ekosystem! Under …

Visa filtrering Dölj filtrering