Industrirådet vill stärka samarbete mellan företag och IT-studenter

IT-studenter på Luleå tekniska universitet och Umeå Universitet behöver fler ingångar till företagen i Norr- och Västerbotten. Det slog ProcessIT:s industriråd fast vid senaste träffen. Nu planeras ett antal aktiviteter för att gynna regionens kompetensförsörjning inom IT.

Många IT-studenter ser idag inte vilka möjligheter som finns hos företagen i regionen och flyttar ofta söderut efter avslutade studier i stället för att stanna kvar. Det menar Ida Bodén, adjungerad lektor vid Umeå universitet och projektsamordnare vid ProcessIT Innovations.

 –  Kompetensförsörjningen inom IT är ett orosmoln för många industriföretag och vi behöver därför bli mycket bättre på att se till att studenterna kommer i kontakt med de lokala företagen redan under studietiden. Ett sätt är att företagen blir en del av studenternas utbildning genom riktiga case, vilket gynnar både företag och studenter, säger hon.

Tidigare i september togs frågan upp av ProcessIT:s industriråd och nu planerar man flera aktiviteter för att uppmuntra framtida samarbeten.

 – Det behövs framför allt ett forum där vi lärare kan träffa företagen för att informera om möjligheterna. Det blir en uppgift för ProcessIT att ta fram, vars syfte bland annat är just att koppla samman akademi och industri.

Seminarium den 7 oktober

Seminariet ”En grön omställning” hålls den 7 oktober i Folkets hus i Umeå och riktar sig till regionens industriföretag. Här vill man bland annat dela med sig av information om hur studenter finns behjälpliga. Seminariet arrangeras av Region Västerbotten, Umeå universitet och Dizparc i Umeå.

– Detta blir ett första steg i en rad aktiviteter vi planerar framöver, säger Ida Bodén.