Sinetiq bidrar till att revolutionerande forskning kan användas i industrin

Arrowhead är forskningsprojektet som tagit fram en revolutionerande teknik som kan effektivisera industrin med hela 35-95%. Det handlar om att nyttja ett koncept där maskiner kan kommunicera direkt med varandra, utan mänsklig inblandning – sammankopplade genom tjänsteorienterad arkitektur.

Rätt tillämpat får bolagen en väldigt uppskattad plug-and-play upplevelse i sina IT-system, säger Karl-Johan Gramner, VD för Sinetiq.

Men vad är egentligen tjänstebaserad arkitektur och varför är tekniken så värdefull?

Tjänsteorienterad arkitektur bygger och organiserar IT-system så att olika delar fungerar som självständiga tjänster som kan kommunicera och utföra olika uppgifter. Det gör delarna utbytbara, förenklar förändringar och uppgraderingar utan att påverka resten av systemet.

Som experter och produktleverantör inom tjänsteorienterad arkitektur har det Luleåbaserade bolaget Sinetiq erfarenhet av Arrowhead-projektet sedan 2013. Sinetiq besitter 20 års kunskap av systemintegration, tjänsteorienterad arkitektur och praktisk utveckling av komponentbaserade system. Med kunder både nationellt och internationell, jobbar de inom flera olika branscher med stora till små företag som vill maximera fördelarna med tjänsteorienterad arkitektur. Med den erfarenheten verkar de för att det som skapas inom Arrowhead-projektet ska kunna användas direkt i industrin.

Vi tillför den expertkompetens inom tjänsteorienterad arkitektur i kommersiella tillämpningar som projektet saknar. Det gynnar oss själva, våra kunder och alla partners i Arrowhead, Karl-Johan Gramner, VD för Sinetiq.

Genom att använda tjänsteorienterad arkitektur får företag vad Karl-Johan kallar kontrollerad flexibilitet.

Bolagen skapar kontroll genom att definiera sina gränssnitt och tjänster. När dessa är definierade finns flexibiliteten att byta ut det system som levererar en tjänst mot ett annat som levererar samma tjänst, men snabbare, billigare, lägre elförbrukning, mer stabilt, etc.

Arrowhead-projektet, tillsammans med Sinetiqs expertis formar framtiden för smarta och sammankopplade system, där innovation och effektivitet går hand i hand. Det är digital transformation som har företagens affärsnytta i fokus – och som är väldigt spännande att följa!

* * * * *

ProcessIT Innovations är norra Sveriges centrumbildning för automation och digitalisering, som samlar ledande forskare, företag, industri och dess leverantörer för att lösa industrins utmaningar.

Ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Umeå universitet, företagen ABB, Boliden, Komatsu Forest, LKAB, SCA, Skellefteå Kraft och med stöttning av Region Norrbotten, Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, kommunerna Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå.