Miljardinnovation i digitalisering och automationFoU-projekten som centrumbildningen Process IT Innovations i samverkan med industri, teknikföretag och Luleå tekniska universitet samt Umeå Universitet är värda över en miljard kronor.

– ProcessIT Innovations är en samverkansmotor för processindustrins utmaningar. Resultaten är tack vare ett långsiktigt samarbete från våra finansiärer, lärosäten och partners. Att vi spränger miljardvallen visar på fortsatt stora behovet av centrumbildningar, inte minst just nu i den stora omställning som pågår i industrin och i samhället, säger Pär-Erik Martinsson verksamhetsledare ProcessIT Innovations.

Just nu pågår 15 projekt med sammanlagt 170 internationella partners.

Process IT Innovations roll är att ha nära dialog med industrin för att leta upp sektorns mest kritiska utmaningar inom digitalisering och automation. Sedan matchar vi dem med rätt forskningsteam och SME-bolag, och om det behövs håller vi i praktiska trådar som projektledning eller finansiering.