Mine.io omformar gruvlandskapet i Europa

Inom gruvsektorn ersätts traditionella metoder i allt högre grad av digital teknik, vilket leder till en betydande omvandling av branschen. Ett spännande initiativ som driver på denna förändring är Mine.io. Vi talade med forskare och projektledare Jan Niemi vid Luleå tekniska universitet för att ta reda på hur Mine.io leder arbetet med att omforma det europeiska gruvlandskapet genom sina innovativa digitala pilotprojekt.

Luleå tekniska universitet – ett nationellt och internationellt nav för gruvforskning – driver tre av forskningsprojekten inom den. Jan Niemi är teknisk samordnare för samtliga Mine.ios piloter.

– Vi är stolta och glada över att bidra till samhällsnytta och industrins konkurrenskraft med såväl teknisk spetskompetens inom några av universitetets starkaste forskningsämnen som med samordningsrollen i en komplex innovationsmiljö, säger Jan Niemi.

Varför är detta viktigt?

– Nya tillämpningar och tekniska framsteg spelar dubbla nyckelroller i gruvdriftens framtid: För det första kan vi förbättra metoderna för gruvdrift till förmån för social och miljömässig hållbarhet. Tillgång till och ökad självförsörjning av råvaror – i synnerhet EU:s lista över de kritiska mineraler och metaller som samhället behöver för att fasa ut fossila bränslen – driver samtidigt en ökad efterfrågan på råmaterialutvinning.

En av de viktigaste aspekterna av Mine.ios strategi är genomförandet av digitala pilotprojekt i verkliga gruvmiljöer. Dessa piloter fungerar som testområden för innovativa tekniker och strategier, för att utvärdera deras genomförbarhet och effektivitet innan de implementeras i full skala.

Optimering i hela värdekedjan

Mine.ios digitala piloter spänner över hela värdekedjan för gruvdrift, från prospektering och utvinning till bearbetning och logistik.

– Samspelet mellan olika system är verkligen den stora knäckfrågan, när det gäller att omvandla värdekedjan för gruvdrift. Tänk bara på hur många olika operativa, organisatoriska och tekniska processer som finns på plats i en gruvdrift. Att få dessa system att ”tala” med varandra och att integrera ny, bättre teknik är grundläggande för att uppnå till exempel elektrifiering, autonom fordonstrafik eller spårbara metaller. Mine.io testar 21 olika tekniker och genom att utföra dessa tester i verkliga gruvmiljöer säkerställer vi att vi identifierar problem i ett tidigt skede, förklarar Jan.

– Mine.io är ett utmärkt exempel på hur digitala piloter kan leda till ökad effektivitet, säkerhet och hållbarhet i en värdekedja – i det här fallet gruvdrift, men naturligtvis är samma tillvägagångssätt för innovation tillämpligt på många industriella värdekedjor, avslutar Jan Niemi.

Bakgrund

Mine.io är ett banbrytande projekt som finansieras av EUs forsknings- och innovationsprogram Horizon Europe (grant agreement 101091885). Målet är att utveckla och implementera avancerade digitala lösningar för att förbättra effektiviteten, säkerheten och hållbarheten i gruvdrift i hela Europa genom banbrytande teknik som artificiell intelligens, IoT och dataanalys.