Nyheter

Kompetensförsörjning och interoperabilitet heta frågor under ProcessIT-dagen 2022

Det blev en spännande och intressant ProcessIT-dag när industrin samlades för att diskutera nyindustrialiseringen. Både talare och publik berörde i många fall utmaningarna inom framför allt kompetensförsörjning och interoperabilitiet. Under onsdagen den 27 april fanns …

Välkommen till ProcessIT-dagen 2022!

Under vår årliga konferens samlas representanter från Sveriges största industribolag samt ledande forskare och leverantörer inom digitalisering och automation. I år ses vi äntligen fysiskt igen, varmt välkommen till Piteå Stadshotell den 27 april!

 Årets …

Lycka till Petter!

Efter sex år hos oss på ProcessIT är det dags för vår kollega Petter Kyösti att ta sig an nya utmaningar. Men vi kommer ha fortsatt nära kontakt då han håller sig inom samma sfär …

Vi söker projektledare tillika biträdande verksamhetsledare

ProcessIT Innovations är en centrumbildning vid Luleå tekniska universitet som organisatoriskt finns vid Institutionen för system- och rymdteknik. Verksamheten vid universitets centrumbildningar bedrivs i samverkan med externa parter och syftar till att stärka universitets tillämpade …

Samarbete ska öka säkerheten i gruvor

AI är på väg att bli ett redskap att förbättra den övergripande säkerheten i gruvmiljöer. Luleå tekniska universitets forskare inom robotik och AI har startat ett samarbete med Luleåföretaget ThingWave med målet att utöka deras …

Framtidstrenderna att ha koll på 2022

En historiskt stor satsning på fossilfri industri växer just nu fram i norra Norrland och ett enormt omställningsarbete inom basindustrin pågår för att förbereda Sverige för klimatneutralitet. Överallt drivs innovationsprojekt inom flera olika områden – …

Samarbeten avgörande för industrins framtida vattenförsörjning

Den globala uppvärmningen hotar vattenförsörjningen för både människor och djur. Men frågan är även aktuell för industrierna, som står för två tredjedelar av de direkta uttagen av sötvatten i Sverige. Planeringen för framtiden börjar bli alltmer …

”Vi är en drivande aktör och möjliggörare”

Nya affärer, arbetstillfällen och investeringar till regionen. Det är resultatet av ProcessIT – en innovationshub som samlar forskare, företag och leverantörer för att lösa basindustrins utmaningar inom digitalisering och automation. Allt började när man insåg …

Hoppfullt när basindustrins energianvändning ska optimeras

I samband med den gröna omställningen – och skenande elpriser – är energieffektiviseringen inom industrin en alltmer brännande fråga. Luleå tekniska universitet har de senaste åren initierat flera projekt där man tittat närmare på innovativa …

Ny AI-utbildning ökar utvecklingstakten i norr

AI spelar en avgörande roll för morgondagens Sverige. Luleå tekniska universitet har därför startat en AI-utbildning som ska bidra till att forskningsrön når hela vägen till företagen som ställer om för framtiden. Norrbotten har beskrivits …

Visa filtrering Dölj filtrering