Nyheter

Framgångsrik medverkan i Horisont 2020-projekt

Projektet CompInnova är ett av många Horisont 2020-projekt som Luleå tekniska universitet och ProcessIT Innovations deltagit i de senaste åren. Inom ramen för projektet har forskarna i robotik utvecklat en robot som kan inspektera flygplanskroppar. …

TechTalk med fokus på beröringsfri mätteknik

Inom processindustrin växer behovet för beröringsfri mätteknik. Genom att mäta med exempelvis 3D-kamera, laser eller UV-ljus går det att ta fram specifika detaljer samt reducera flertalet felkällor. Tekniken medför stora tids-, kostnads- och resursbesparingar. Den …

Ny verksamhetsledare i Luleå för Process IT Innovations

Efter några år på annan ort är Pär-Erik Martinsson tillbaka inom Process IT Innovations. Nu som ny verksamhetsledare stationerad vid Luleå universitet. – Det är mycket roligt att vara tillbaka. Jag ser fram emot att …

Historiskt avtal mellan LTU och LKAB

Luleå tekniska universitet och LKAB stärker samarbetet genom ett strategiskt samverkansavtal inom utbildning, forskning och innovation. Syftet är att öka kvaliteten inom kompetensutveckling och livslångt lärande, forskning och innovation. – Det här är det första …

Ett nytt digitalt hjälpmedel utvecklas för personer med autism

Ett stort sektoröverskridande projekt mellan privat och offentlig sektor i Umeå samt Umeå universitet får stöd från Vinnova för att utveckla ett innovativt digitalt hjälpmedel för personer inom autismspektrumet. Personer med autism kan ofta uppleva …

Miljardprojekt för digitalisering av europeisk industri

Luleå tekniska universitet ska koordinera Europas största projekt för lösningar inom automation och digitalisering för industrin. Arrowhead Tools har en budget på nära 950 miljoner kronor och 81 medverkande parter, från lärosäten till några av …

Robustare produktion utan fel i processen

ProcessIT Innovations har tillsammans med BnearIT, Ductus Consulting, Gestamp Hardtech och Luleå tekniska universitet vunnit och nu startat upp ett projekt ”Intelligenta och hållbara produktionssystem med Zero-Defect Manufacturing (IZeM)” inom Vinnovas Utmaningsdriven innovation – steg-1. …

Nästa generations skogsmaskiner

Nu är det helt klart att skogsmaskintillverkaren Komatsu Forest i Umeå genomför en av de största satsningarna i industrisverige just nu. Det blir en framtidssäkrad fabrik i stort format, med fokus på hållbar produktion. Komatsu …

Stort intresse för Process IT-dagen

Ett 100-tal representanter från IT-företag, universitetet, processindustrier, maskinleverantörer och myndigheter samlades 13 mars för att ta del av det fullmatade program som erbjöds under Process IT-dagen 2019. Årets upplaga av Process IT-dagen hölls i Skellefteå …

Experter på additiv tillverkning samlades i Umeå

Ett TechTalk inom området additiv tillverkning hölls 14 mars i Umeå. Tre experter inom området besökte Umeå universitet för att föreläsa om 3D-utskrift och hur det kan användas till så mycket mer än bara prototyptillverkning. …

Visa filtrering Dölj filtrering