Att chatta med en maskin är framtiden!

Doktoranden Karl Löwenmark har hittat en unik lösning för hur AI och språkbehandling kan tillämpas i ett industriellt sammanhang. Genom att använda teknisk språkinlärning kan data från loggböcker omvandlas till labels, som matematiskt representerar maskinens tillstånd.

– Det är fantastiskt att få jobba med nyutvecklad teknik tillsammans med verkliga och seriösa industriproblem, berättar Karl Löwenmark.

Forskningen ska bidra till en bättre uppfattning av hälsan i maskiners hundratals komponenter. De ska helt enkelt ge mer intelligenta alarm om när olika komponenter kan behöva bytas ut. Samtidigt ska företagen ha möjligheten att chatta med maskinerna för att skapa en ännu större förståelse för komponenternas hälsa. Detta görs tillsammans med pappersbruksindustrin inom KnowIT FAST-projektet.

Digitalisering av kunskap om maskinskador och underhållsbehov gör att analytiker kan agera förebyggande och analysera avancerade problem och därigenom komma bort från rutinärenden och tidskrävande falska larm. Detta minimerar produktionsbortfall med ungefär fyra miljoner kronor per pappersmaskin och år!

– Målet är att skapa en bra assisterande AI till redan befintliga system, säger Karl Löwenmark.


KnowIT FAST-projekt bygger på en gemensam förstudie som finansierats av Process IT Innovations. I projektet ingår processindustrin Smurfit Kappa Piteå, SCA Munksund, SKF och forskare inom maskininlärning på Luleå tekniska universitet och RISE.

Läs Karls licentiatavhandling här.