”Akademin är beroende av uppoljade nätverk med näringslivet”

Vi ringde upp Mats Johansson som efter många fina år på ProcessIT Innovations nu går vidare till Engaleda.

Hej Mats! Vad är du mest stolt över? 
– Ja alltså – det har varit så otroligt roligt att få jobba med samarbetet mellan industri och två universitet, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Att få lära känna personer, få höra deras utmaningar och möjligheter och kunna hjälpa till att knyta nya band är så givande. För att få en bra kvalité i akademin är man väldigt beroende av bra kontakter i näringslivet.

Varför är det så viktigt? 
– Exempelvis när det kommer stora forskningsutlysningar – då är det ofta tidspress samtidigt som det krävs att man har med industriella aktörer. Där blir det viktigt med väl uppoljade nätverk. Sedan finns det förstås jättestora möjligheter både exjobb, men också i studentprojekt. 

Vad ser du att industrin har att tjäna på ProcessITs nätverk? 
– En tröskel för många företag är hur man kan komma i kontakt med universitet. Där blir ProcessIT och att vi har ett så stort nätverk så himla viktigt. Att ha fått lotsa med hur man gör, hur mycket det kostar, vilket universitet man ska kontakta, har varit inspirerande.

Om du nu får drömma när du lämnar över stafettpinnen – var befinner sig processindustrin om tio år?
– Jag tänker att man kommit längre med nollemision i olika former, och blivit än mer integrerat med omgivande samhället. Där krävs nya idéer, och där spelar ProcessIT och dess nätverk en väldigt central roll.