Är AI din nya kollega?

Idag kan generativa AI-modeller ta in och bearbeta stora datamängder med komplex information och leverera sammanfattade texter.

Så, kan AI hjälpa dig fatta strategiska beslut?
Ja, inom en snar framtid tros generativ AI kunna agera data-drivet beslutstöd åt företag i deras många och komplexa frågor. Det kommer alltså vara möjligt för AI att simulera komplexa scenarier inom olika områden för att förutse framtida resultat och stödja företag att fatta bättre beslut.

Generativa AI kommer att kunna användas för att automatisera uppgifter, analyser och rapporter som annars skulle vara tidsödande eller kostsamma att utföra manuellt.

Är AI din nya kollega?
Potentiellt kan generativ AI leda till ännu mer naturliga konversationer mellan människa och maskin t.ex. skulle AI-modellen kunna konversera med operatören om maskinens tillstånd.