Tillsammans med forskare Shaojun Xiong på SLU Umeå startade Lars Atterhem ett stort forskningsprojekt som nu mynnat ut i en cirkulär odlingsplattform.

Revolutionerande odling av shittakesvamp från Burträsk

MufuTech är bolaget från Burträsk som, efter många år av forskning, uppfunnit en automatiserad och hållbar svampodlingsprocess med energiåtervinning. Med en disruptiv teknik och två patent väcks nu stor internationell nyfikenhet.

– Marknaden för shiitakesvamp kommer fördubblas från 5 till 10 miljarder dollar år 2030. Många stora intressenter i USA och Europa vill nu köpa vår teknologi och besöka vår pilotanläggning på SLU i Umeå i Västerbotten, säger Lars Atterhem, MufuTechs grundare.

Han har sedan länge ett stort intresse för bioenergilösning och produktion, bland annat från över 20 år på Skellefteå Kraft och det egna bolaget BioSteam AB, där han reste runt mycket i Kina.

– Jag besökte många kinesiska svampodlingar, och började fundera hur man kan integrera ihop odlingen med produktionen av el och värme kopplat till biobränsle, säger Lars Atterhem.

Han tog hem idéerna och startade ett stort forskningsprojekt med Shaojun Xiong på SLU i Umeå. Det har nu mynnat ut i en odlingsplattform som är cirkulär och som bara använder lokal vedråvara.

– Shiitakesvamp växer i lövspån och vi har ett stort överskott på lövträd i Sverige men även internationellt. Det kan användas som råvara till odlingssubstratet, det vill säga jorden. När shiitakesvampen har skördats kan återvunnet odlingssubstrat användas för produktion av värmeenergi eller etanol som transportbränsle, säger Lars Atterhem.

Automatisera produktionen

– För att få framgång i Sverige så ska man automatisera industriprocessen, och det har vi gjort tillsammans med Process IT, ABB och ett litet familjeföretag i Skellefteå som konstruerat maskinerna, säger Lars Atterhem.

ProcessIT Innovations har stöttat med bland annat tekniska diskussioner och att ansöka om finansiering. Jan Niemi, projektledare på ProcessIT, berättar hur en industrirobot från ABB effektiviserar produktionen.

– Det är en ABB-robot som styr robotcellen för svampproduktionen. Den fyller odlingssubstrat, sår och skördar svampen. Det behövs då minimalt med bemanning för övervakning i processen, plus att det sparar energi. Ett tydligt exempel på hur livsmedelsindustrin kan automatiseras och bli mer hållbar, säger Jan Niemi.

Odlingsplattformen är patenterad i Sverige, USA och Kanada. Strategin är nu att MufuTech ska leverera och installera sin teknik i nya och befintliga odlingsfabriker både i Sverige och världen över.

– Det finns en väldigt stor potential för oss på den internationella marknaden. Vi utvärderar just nu vår pilotanläggning på SLU:s labb i Umeå. När det är klart ska den flyttas och användas för att bygga upp en ny demonstrationsanläggning i Västerbotten. Där kommer vi inte bara producera shiitakesvamp, utan även strategiskt utveckla tekniken och automationen av processen ytterligare. Där kommer ProcessIT spela en central roll, i det framtida samarbete med oss på MufuTech, säger Lars Atterhem.

* * * * *

ProcessIT Innovations är norra Sveriges centrumbildning för automation och digitalisering, som samlar ledande forskare, företag, industri och dess leverantörer för att lösa industrins utmaningar.

Ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Umeå universitet, företagen ABB, Boliden, Komatsu Forest, LKAB, SCA, Skellefteå Kraft och med stöttning av Region Norrbotten, Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, kommunerna Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå.