2022 var ett framgångsrikt år basindustrins innovation och digitalisering

En innovationshubb för basindustrin har aldrig varit viktigare.
– ProcessIT har sedan 2004 innoverat den industriella värdekedjan i norr, säger Helene Hellmark Knutsson styrelseordförande och Västerbottens landshövding.

Tillsammans med lokala och nationella partners bedriver ProcessIT Innovations samverkan inom forskning, utveckling och innovation som främjar den digitala transformationen och näringslivets klimatomställning.

– Centrumbildningen har förmågan att växla över innovativ teknik från en bransch till utmaningar inom andra områden. Ett exempel är stödet till Polarbröd som testar teknik från läkemedelsindustrin. Möjligheter finns att skapa samhandling för att omskapa klimat- och samhällsutmaningar till innovativa möjligheter, säger Helene Hellmark Knutsson.

Utmaningsdriven innovation i samverkan
Morgondagens teknik för industrin formas genom samarbetet mellan Luleå tekniska universitet och Umeå universitet, basindustri och IT-sektorn. 
– ProcessIT kommer att spela en viktig roll att utveckla digitalisering och automation på flera systemnivåer i den gröna och digitala omställningen i norra Sverige, säger Helene Hellmark Knutsson.

Läs ProcessITs årsberättelse 2022 här.