Banbrytande projektet som ska göra Europa avfallsfritt

ProcessIT Innovations är del av det banbrytande projektet som ska göra städer 100% cirkulära, Redol.
– Det låter inte så sexigt med sopor som råvara, men det är precis det som det handlar om. Zaragoza i Spanien är projektets pilotstad som vill öka återvinningen från deras sopor till 100%, säger Pär-Erik Martinsson, ProcessIT.
 

Spännande. Hur går det till?
– Det är mycket enkelt. Man sorterar och förädlar soporna, så att de sedan kan användas som råvaror som man kan göra nya produkter av. Att hitta nya värdekedjor, enkelt uttryckt, säger Pär-Erik Martinsson.
– Tekniken är inte revolutionerande utan fokus är att förbättra återvinningen genom olika metoder. Exempelvis förbättrad teknik med nya sensorer och kameror som kan sortera soporna automatiskt, eller teknik för att förädla återvunnet material så att man kan använda det i andra värdekedjor, säger Jan N., projektledare ProcessIT.
 
Vilka nya värdekedjor kan det vara?
– Man arbetar kring att utveckla och implementera innovationer inom fem värdekedjor: Förpackningar, plast, textilier, bygg- och rivningsavfall och avfall från elektronisk och elektrisk utrustning, säger Jan N.
 
Vad har Luleå tekniska universitet för del?
– Vi arbetar med digitaliseringen av värdekedjorna genom att bestämma typologin och placeringen av sensorer, definiera standarder och kommunikationsprotokoll för interaktionen med REDOL-plattformen. Vi utvecklar också strategier för att bygga nav av cirkularitet och affärsmodeller för att sälja och marknadsföra REDOL-resultatet. Bland mycket annat, säger George Nikolakopoulos, professor vid Luleå tekniska universitet.
 
Går det att göra i Sverige också?
– Definitivt. Det man bygger i Zaragoza är en cirkulation – samma koncept går att kopiera hit om det politiska intresset bara finns för att på riktigt skapa ett gemensamt cirkulärt samhälle, säger Pär-Erik Martinsson.