Mobilspel med AI-funktionalitet ska få unga att ta sina mediciner

Forskare på Luleå tekniska universitet ska tillsammans med företaget Mindforce Game Lab titta på i vilken utsträckning maskininlärning kan hjälpa till att identifiera en persons mående och inspirera till att ta bättre hand om sig. Genom att utveckla interaktiva AI-lösningar hoppas de kunna hjälpa människor som lider av psykisk ohälsa att ta sina mediciner och hålla koll på sina framsteg.


Hjälp att följa behandlingsplanen
Antalet personer som lider av psykisk ohälsa har ökat de senaste åren, men den tillgängliga medicinska infrastrukturen motsvarar inte efterfrågan. Detta var en av anledningarna till att det Skellefteåbaserade företaget Mindforce Game Lab började att utveckla ett interaktivt mobilspel som hjälper människor att förändra sitt beteende och uppnå bättre hälsa. Spelet, som är registrerat som en medicinteknisk produkt, riktar sig främst till unga som lider av depression och bipolär sjukdom. Målet är att användaren med stöd av en spelkaraktär ska öka följsamheten av sin behandling och etablera sunda vanor kring mat, sömn och motion.

Anders Tånger, VD på Mindforce Game Lab säger:
-Vid psykiska ohälsa är det av vikt att följa behandlingsplanen och ta ordinerad medicin. Men många patienter tar av olika anledningar inte sina förskrivna läkemedel. Tittar man på kroniska sjukdomar, både enklare och mer allvarliga diagnoser, ligger snittet på att fullfölja sin medicinering på ca 50 procent. Enligt WHO är problematiken kring att människor inte tar sin medicin som de ska, viktigare att komma till rätta med än nya genombrott för olika mediciner.


Analysera beteendemönster
Spelet, som heter ”Fig, a ’playtient’ journey”, använder en så kallad Tamagotchi-effekt för att skapa en känslomässig koppling till huvudpersonen vid namn ”Fig” i spelet. Antagandet bygger på att vård av karaktären ska inspirera användaren att bättre ta hand om sig själv och att huvudpersonen i spelet tar mediciner regelbundet och uppmuntrar användaren att göra detsamma. Med hjälp av Artificiell Intelligens ska forskare analysera användarens beteendemönster och med hjälp av maskininlärningstekniker identifiera triggers, undersöka om personen förbättras eller försämras och låter appen reagera därefter.


Arbetet en del av ett AI-projekt
Arbetet sker inom ramen för projektet Applied AI DIH North på Luleå tekniska universitet. Projektet har som syfte att skapa ett starkt innovationssystem för tillväxt inom AI-branschen. Det pågår under tre år och är finansierat av EU:s regionala utvecklingsfond (Tillväxtverket), Luleå tekniska universitet, Luleå kommun, Skellefteå kommun och Region Norrbotten.
Mer information om projektet finns på: http://www.aidih.se


Mindforce Game Lab söker testpersoner. Intresserad? Besök: www.mindforcegamelab.com