Arbetar för jämställd AI

Artificiell intelligens kan bidra till att skapa diskriminering. Därför arbetar Maskininlärningsgruppen vid Luleå tekniska universitet aktivt för att framtida AI-lösningar ska bekämpa ojämlikheter och förbättrar jämställdheten.

Applied AI DIH North
Projektet syftar till att skapa ett starkt innovationssystem för tillväxt inom AI-industrin, en Digital Innovation Hub som bas, i samarbete, forskning, innovation, tillämpad testdriven utveckling, utbildning och klusterbildning. Projektet finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, Luleå tekniska universitet, Luleå kommun, Skellefteå kommun och Norrbottensregionen.
Läs mer på: http://www.aidih.se

För att artificiell intelligens, AI, ska kunna agera självständigt tränas den i att göra olika val med hjälp av tidigare data. För att AI inte ska behålla eller till och med förstärka könsstereotyper måste systemet programmeras korrekt. Dels måste det finnas mångfald och jämställdhet bland dem som kodar, dels gäller det att ha en stor medvetenhet kring frågorna. Allt detta är någonting som maskininlärningsgruppen ständigt  arbetar med. 

Jämställda AI-system
Foteini Simistira Liwicki, doktorand och universitetslektor i maskininlärning, säger: 
– I vår grupp försökte vi från början att ha lika många kvinnor som män och att behandla alla på ett likvärdigt sätt.

György Kovács, postdoktor på samma avdelning, instämmer:
– Vi arbetar hårt för att se till att män och kvinnor har samma möjligheter och behandlas lika. Fördelarna med jämställdhet är många, det ger en bättre arbetsmiljö, mer arbetsglädje och bättre resultat. 

Utvecklar AI-teknik för människor
Jämställdhetsarbetet avspeglar sig också i arbetet ut mot företagen och i projekten de arbetar i, bland annat i AI-projektet Applied AI DIH North, där ett antal företagscase ingår. AI är beroende av data, massor med data. Algoritmer modellerar verkliga data, och om ojämlikhet mellan könen finns i samhället så finns den också i datan. Därmed finns det en stor risk för att AI också blir ojämställt. Som ett resultat kan utvecklare omedvetet lägga till könsfördomar i AI-systemen.

Richa Upadhyay, ​doktorand i gruppen säger:
– Det här är verkligen inte den typ av utveckling AI förutser. Därför är det lika viktigt att utveckla en förståelse för jämställdhet i våra samhällen som det är att utveckla en förståelse i våra AI-system.

Foteini Simistira Liwicki, fortsätter:
– Eftersom vi utvecklar AI-teknik för människor är det viktigt att den utvecklade tekniken har alla människors olika åsikter och att den inte är partisk med avseende på kön. Jämställdhet kräver att både kvinnor och män är lika involverade.

Hoppfull framtid 
Datavetenskapsfältet har varit mansdominerat i årtionden. Det håller på att förändras, men det går långsamt. Foteini är dock hoppfull.
– Jag är pedagogisk ledare för det nya 5-åriga ingenjörsprogrammet Applied AI och för första gången är det ett stort antal kvinnor som sökt till programmet. Det gör mig så glad för vår framtid inom AI!

Mer om Applied AI DIH North:
Projektet syftar till att skapa ett starkt innovationssystem för tillväxt inom AI-industrin, en Digital Innovation Hub som bas, i samarbete, forskning, innovation, tillämpad testdriven utveckling, utbildning och klusterbildning. Projektet finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, Luleå tekniska universitet, Luleå kommun, Skellefteå kommun och Norrbottensregionen.
Läs mer på: http://www.aidih.se