Rajkumar Saini, Shahin Ghoncheh, Erik Molin och Ulf Andersson.

Konvertering av gamla ritningar – förstudie visar möjligheterna med AI

Genom en ettårig förstudie via Vinnova och PiiA har ProcessIT Innovations tillsammans med ett tiotal aktörer studerat möjligheten att konvertera gamla ritningar inom processindustrin till digitalt kompatibla filer.
– På sikt ser vi att det med hjälp av AI troligen kommer vara möjligt, menar forskare Rajkumar Saini vid Luleå tekniska universitet som under förstudien analyserat tekniken. Nu hoppas ProcessIT Innovations på en fortsättning.

P&ID, eller processflödesscheman som det heter i Sverige, är en stor del av industrin. Det är den ritning som alla parter i en anläggning – alltifrån mekaniker till de som jobbar med processer – i alla tider har samlats kring.

– Det finns mängder av sådana här ritningar i många olika versioner och varianter. Och trots att det är ett så centralt dokument inom industrin så har många processflödesscheman börjat som skisser på en servett, sen lagts in i olika CAD verktyg, vilket gör det väldigt svårt att uppdatera ritningen med ny information, säger Erik Molin på SEIIA (Swedish Industrial Interoperability Association), som är en av parterna i projektet.

Ettårig förstudie

Under den ettåriga förstudien har projektgruppen genomfört en kartläggning och insamling av P&ID-schemaunderlag från industrin för studier av vilka standarder och metoder som dagens scheman bygger på, samt gjort en behovs- samt leveransanalys hos industriparterna. Detta för att skapa enighet om hur industrins utmaningar skall hanteras och adresseras i förlängningen.

Forskare Rajkumar Saini vid Luleå tekniska universitet har under förstudien tittat på existerande artificiella lösningar och de tekniska utmaningarna. Han är positiv gällande framtida möjligheter.

– Jag har studerat de lösningar som finns och hur de behöver modifieras och anpassas för tolkning av flödesscheman. I dagsläget krävs det en hel del manuell handpåläggning för att lära systemet känna igen exempelvis bilder. Däremot så är text och cirklar inga problem, vilket är en bra början, säger han.

Mycket att vinna

Ulf Andersson på ProcessIT Innovations säger att processindustrin har mycket att vinna på att öka sin digitaliseringsgrad i de arbetsprocesser som rör ingenjörsarbeten.

– I dagsläget sker informationshanteringen uteslutande i form av dokument. En nyckel för att accelerera utvecklingen är att utveckla metoder och verktyg som möjliggör att processflödesschemat på ett enkelt sätt kan översättas till en digital representation och att i ett nästa steg integrera process- och anläggningsdata, säger han.

Flera bolag inblandade

AI Sweden, Afry, Eurocon, Holmen, Luleå tekniska universitet, ProcessIT Innovations, SEIIA, SSG, Stora Enso, och Symetri har alla deltagit i förstudien. Shahin Ghoncheh arbetar som projektingenjör på Holmen och ser att digitaliseringen av flödesscheman skulle skapa stor nytta för bolaget.

– En digitaliserad P&ID skulle innebära att vi kan bli av med ett stort antal dokument samt att hantering och spårbarhet av information sker smidigare. Det skulle helt klart underlätta den dagliga driften och underhållsarbetet på anläggningen. Jag tycker den här förstudien öppnar dörrar till nytänkande, säger Shahin.

Ulf Andersson på ProcessIT innovations säger att han hoppas på en fortsättning.

– Förstudien är ett steg mot interoperabilitet inom industrin. Nu hoppas vi på en fortsättning där fler bolag ansluter sig och vill jobba vidare med utvecklingen, avslutar han