Nyheter

Brännströms vision är att få företagen att växa

Styrelseordförande Thomas Brännström har stora visioner för ProcessIT Innovations. Målet är att inom tio år gå från att ses som en understödsregion i utkanten av EU, till att vara en framgångsrik region i EU. Nya …

Lorentz Andersson blir hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet

Lorentz Andersson, styrelseordförande i ProcessIT Innovations och tidigare landshövding i Västerbotten har utsetts till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet. Lorentz Andersson är känd som en engagerad pådrivare och dörröppnare inom framförallt basindustrin. Som styrelseordförande i …

Kalle Lyytinen utsedd till hedersdoktor vid Umeå universitet

ProcessIT Innovations internationella utvärderare professor Kalle Lyytinen har utsetts till hedersdoktor vid den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. Lyytinen är en internationellt ledande informatikforskare med fokus på informationsteknologins organisatoriska och samhälleliga konsekvenser. Han har bland …

6 miljoners investering i nytt utvecklingslabb för optiska mätsystem

I Skellefteå planeras etableringen av ett utvecklingslabb för robusta optiska mätsystem. Bakom denna kraftfulla satsning på 6 miljoner kronor står Sparbankstiftelsen Norrland, ProcessIT Innovations och Optronic. Sparbanksstiftelsen är största finansiär med 4,1 miljoner, de två …

Simuleringsverktyg för RFID-taggar

Elektronikföretaget Electrotech i Kalix har behov av ett simuleringsverktyg för att kunna följa RFID-taggar. Vid Luleå tekniska universitet finns forskare med stor kunskap om simuleringar. ProcessIT Innovations gör det möjligt för parterna att mötas och …

Optik i Sverige 2007

Optik i Sverige är mötesplatsen för alla som arbetar medoptik inom industri, universitet och högskolor i Sverige. Programmet omfattar högintressanta föredrag, en postersession, en utställning med specialinbjudna produkt- och tjänsteföretag samt studiebesök och går av …

Datorspel höjer industrins säkerhet

Kan spelteknik från området Serious Games kopplas samman med behov som finns inom processindustrin och därigenom skapa nya produkter och tjänster? Det är utgångspunkten för en förstudie inom ProcessIT Innovations ledd av Data Ductus. Med …

Nytt system upptäcker partiklar i olja

Partiklar i olja kan innebära stora problem för många industrier. Nu har ett system tagits fram där man med kamerabilder kan upptäcka sådana partiklar och analysera deras storlek, färg och form. Partiklar i olja kan …

Wolfgang Birk prisas för varningssystem till trötta bilförare

Wolfgang Birk, Luleå tekniska universitet, har fått ta emot Henry Ford Technology Award med sitt team för ett varningssystem som förhindrar bilförare att tappa kontrollen över fordonet. Wolfgang Birk är även verksam inom ProcessIT i …

Robusta optiska mätsystem ger tillväxt

Process- och verkstadsindustrierna har stora behov av optisk mätteknik. Men den måste vara robust och tillförlitlig för att kunna fungera i utsatta miljöer. För att möta dessa behov av en industriell nyckelteknik har ProcessIT tagit …

Visa filtrering Dölj filtrering