14,5 MSEK till två ProcessIT projekt

Vid INTERREG IVa Nords senaste möte den 28 januari 2009 beslutades att bevilja två projekt inom ProcessIT området. Projekten Vision System research Plattform (VSP) och Innovativa eUnderhållstjänster för basindustri och små och medelstora företag är ett resultat av ett flerårigt samarbete mellan ProcessIT Innovations och Digipolis i Kemi, Finland, med dess partners. De två projekten är på totalt 14,5 MSEK där ca 7,3 MSEK hamnar på Luleå Tekniska Universitet (LTU).

Projektet VSP – Vision System research Plattform drivs av Kemi Tornio University of applied siences (KTUAS) och har den primära målsättningen att vidareutveckla den regionala kompetensbasen inom teknikområdet avbildande mätsystem. En stark kompetensbas, forskningsplattform, är en viktig språngbräda för att ytterligare utveckla tekniken, skapa förutsättning för samarbete och för genomförande av demonstrationsprojekt. Kompetensen som skapas i plattformen nyttjas för att lösa industriella problem i samarbete med regionens IKT-industri. LTUs arbete leds av Dr Matthew Thurley (bilden). Projektet är på tre år och har en total omslutning av ca 8,7 MSEK där LTUs del är ca 4,4 MSEK.

Projekt Innovativa eUnderhållstjänster för basindustri och små och medelstora företag drivs av LTU med projektledare Dr Ramin Karim (bilden) vid avdelning för drift och underhållsteknik. Projektet syftar till att utforma innovativa underhållstjänster för beslutsproduktion genom att etablera informationslogistik baserad på informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Projektet skall även tillhandhålla infrastruktur för nätverkande inom området eUnderhåll samt skapa förutsättningar för deltagande i kommande europeiska program, som t ex FP7. Projektet är på två år och har en total omslutning av ca 5,8 MSEK där LTUs del är ca 3 MSEK. I detta projekt deltar också tre regional företag: Damill, Drifsäkerhet i Luleå samt Performance in Cold.

Projekten finansieras av EU INTERREG IVa Nord, Länsstyrelsen i Norrbotten, Lapplands Länsstyrelse, LTU, Digipolis och KTUAS samt deltagande företag.

För mer information kontakta Pär-Erik Martinsson, ProcessIT Innovations, eller projektledarna Matthew Thurley och Ramin Karim, samtliga vid Luleå Tekniska Universitet.