Lorentz Andersson

Lorentz Andersson blir hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet

Lorentz Andersson, styrelseordförande i ProcessIT Innovations och tidigare landshövding i Västerbotten har utsetts till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet.

Lorentz Andersson är känd som en engagerad pådrivare och dörröppnare inom framförallt basindustrin.

Som styrelseordförande i ProcessIT Innovations har han bidragit till ett ökat forskningssamarbete mellan Luleå tekniska universitet och Umeå universitet, stärkt samarbetet med regionala företag och särskilt värnat om hållbar utveckling inom energisektorn, skriver Luleå tekniska universitet i ett pressmeddelande.

Lorentz Andersson promoveras till hedersdoktor för sin stora insats som en framstående, innovativ och entreprenöriell ledare inom samhälle och näringsliv. Med ett starkt personliga engagemang har han medverkat till att stärka näringslivet, högre utbildning och forskning inom regionen. Han har genom ett personligt uthålligt engagemang varit en väsentlig drivkraft för att utveckla Luleå tekniska universitets forskning inom träteknik till en internationellt mycket stark position.