Samarbete med partners över gränserna leds av ProcessIT i Sverige och Digipolis i Finland.

Svenskt-finskt samarbete mellan forskare och företag

Norra delarna av Sverige och Finland är idag en tillväxtregion där högt utvecklad processindustri samarbetar med innovativa IT-företag och framstående forskare vid universiteten. Det har på flera sätt visat sig kunna ge resultat i världsklass.

Likheterna mellan norra Finland och Sverige är stora. På båda sidor om gränsen finns samma naturresurser, liknande marknader och en industriell infrastruktur med samma bas i pappersmassa, papper, stål, gruvindustri och IT-bolag. Globala ledande industrier som SSAB och Outokumpu med högklassiga stålprodukter, LKAB och Boliden inom gruvsektorn och massabruk som Stora Enso är världsledande inom sina olika branscher och är väl etablerade i regionen.

Stora utmaningar

Dessa processindustrier står idag inför stora utmaningar på sina respektive globala marknader. För att bibehålla en hållbar tillväxt på den internationella arenan finns därför hela tiden stora behov av att förbättra processerna och utveckla nya produkter och tjänster. Med anledning av detta har ett nätverk bildats i norra Finland och Sverige för att säkerställa att processindustrierna kan ha ett nära FoU-samarbetemed IT-företag och forskare i regionen.

– Vi bygger ett gränsöverskridande samarbete mellan de stora processindustrierna, IT-företag och forskare, säger Pär-Erik Martinsson, projektledare på ProcessIT Innovations i Luleå i Sverige.

Samarbetet mellan regionerna i de två länderna inleddes 2004 med projektplanering mellan det svenska nätverket ProcessIT Innovations och Digipolis från Finland. Genom att sammanföra företag och forskare från båda sidor av gränsen har ett unikt samarbete utvecklats. Idag är inbäddade system för processindustrin en av prioriteringarna för det nya nätverket.

Samarbetar kring liknande problem

Samarbetet är viktigt eftersom processindustrierna i regionen ofta har liknande problem när det handlar om mätning, processtyrning och energieffektivitet.

– Vi kan till exempel se samma behov hos SSAB i Sverige och hos Outokumpu på den finska sidan. Om vi kan lösa ett problem för en av de industrierna kan det förhoppningsvis multipliceras till den andra, säger Harri Pikkarainen, projektledare på Digipolis, Kemi Technology Park i Finland.

Forskare och företag möts

– I vårt nätverk är de små och medelstora företagen extremt viktigt. Med hjälp av forskare från universiteten i regionen kan vi utveckla nya produkter och nya tjänster som passar direkt till processindustriernas behov. Det är vår grundläggande arbetsidé i nätverket, säger Seppo Saari, Research Director på Digipolis.

– Idag är IT och inbäddade system inom industrin ett av våra riktigt starka områden. Tack vare EU har vi resurser för att utarbeta lämpligt mätteknik och lämpliga algoritmer för bildanalys vid universiteten, säger Pär-Erik Martinsson.

Samarbete och de gemensamma ansträngningarna mellan två nordliga länderna har gjort att gränsen inte längre upplevs som ett hinder.

– Idag känns inte Luleå särskilt mycket utomlands för oss i Finland eftersom vi arbetar så nära varandra. Det är en attitydförändring som har kommit under de senaste åren, förklarar Seppo Saari.