Erika Nyström, Länsstyrelsen Norrbotten, Niclas Börlin, Umeå universitet och Rolf Sandberg, Logica

ProcessIT-dagen ger utrymme för nya projektidéer

ProcessIT Innovations årliga stora informationsdag, som i år hölls 11 mars i Skellefteå, samlade ett 80-tal forskare, representanter från basindustri och IT-företag för dialog och samtal kring gemensamma projekt.

Att ProcessIT Innovations har förmått bygga upp nätverk mellan universitet, basindustrier och produktägande företag syns tydligt under dagen. Deltagarna är mycket intresserade av möta varandra och samtalen under raster och lunch är minst lika viktiga som presentationerna i stora salen. Att halva dagen dessutom ägnades åt workshops för att lyfta fram nya idéer för samverkan visar också på hur viktig dialogen är inom ProcessIT.

-Vi ska försöka vara väldigt konkreta idag. Meningen är att vi ska få tillfälle att skapa konstellationer som kan jobba vidare med projektförslag, förklarar Thomas Gustavsson, professor vid Luleå tekniska universitet och styrelseledamot i ProcessIT, när han ger vägledning inför dagens olika workshops.

Workshops nytt för i år

Dagens fyra olika workshops gav deltagarna möjlighet att påverka kommande satsningar inom ProcessIT.

-Vi vill ha in en stor volym av idéer för att säkerställa att vi har produkter att föra fram i regionen. När vi nu samlar forskare, produktägare och basindustrier så är det med en förhoppning om att vi ska kunna stärka kunskap som i slutändan leder till produkter för en internationell marknad, säger Anders OE Johansson, CEO för ProcessIT Innovations.

På bara tre, fyra år har ProcessIT Innovations blivit en stark aktör i norra Sverige. I hela det innovationssystem som ProcessIT Innovations utgör finns för närvarande 170 miljoner kronor i olika satsningar. Under 2008 deltog 57 företag i olika aktiviteter. Engagemanget från Umeå universitet och Luleå tekniska universitet har också varit stort vilket märks i att 58 forskare under 2008 på olika sätt deltagit i verksamheten. Flera av dagens gemensamma presentationer visade på hur allt fler starka nätverk växer fram inom det område som ProcessIT Innovations verkar inom. Anders Högström, VD för Electropolis i Kalix, presenterade det initiativ som elektronikindustrin i Norrbotten tagit för en samverkan under namnet Electropolis. Electropolis består av mer än 30-talet elektronikföretag som arbetar för att öka tillväxten inom branschen. Huvuddelen av dessa elektronikföretag finns i Kalix, Pajala och Luleå.

Ledande optisk mätteknik

Under dagen presenterade också Emil Hällstig det första verksamhetsåret med Adopticum för utveckling av ledande optisk mätteknik. Adopticum är en regional resurs som initierats av Optronic och ProcessIT Innovations för att bygga nätverk och utveckla kunskap kring optisk mätteknik för de tuffa industriella miljöer som finns i norra Sverige. Behoven av optisk mätteknik har visat sig vara stora inom flera branscher och målet är att man ska leverera ett lab, utrustning, teknisk kunskap och ett omfattande nätverk.

En tredje stor framåtsyftande satsning med bas i Umeå presenterades av Martin Servin från Umeå universitet. UMIT Research Lab är en strategisk satsning på beräkningsteknik, visuell simulering och optimering inom tillämpningsområdet industriell IT. Man kommer att arbeta i nära kontakt med likaså nyinrättade Interactive Institute som fokuserar på samspelet mellan människa och dator med perspektiv på interaktionsdesign. Samverkan med företag och industrier kommer att vara en viktig del av denna satsning som omfattar 31 miljoner kronor.

Text och foto: Mikael Hansson

Bilder från dagen

Pär-Erik Martinsson, Robin Norrman, Anders OE Johansson, alla från ProcessIT Innovations

Jerry Lindblom och Anders Högström, båda från Electropolis, i samtal med Christina Ohlsén, Umeå universitet och forskningsledare i ProcessIT.

Eric Björkman, IUC Norrbotten i samtal med Bengt-Arne Walldén, Komatsu Forest.

ProcessIT Innovations årliga informationsdag samlade många intresserade.

Ulrika H Westergren och Andreas Lindahl, Sogeti.