Adopticum satsar vidare på industriell optik

Ett första nyhetsbrev har nu kommit från Adopticum, ett center för industriell optik som initierats av företaget Optronic och ProcessIT Innovations med stöd från Sparbanksstiftelsen Norrland.

I och med nyhetsbrevet finns det nu större möjlighet för intresserade att följa vad Adopticum satsar på. Emil Hällstig, VD, berättar bland annat att man det första året varit fullt sysselsatt med att forma om klustret inom robusta optiska mätsystem till ett centrum för industriell optik.

Nu finns det en heltidsanställd resurs i form av den nya utvecklings- och labbchefen Jonas Sjöberg. Dessutom har Adopticum en fysisk plats att samlas kring i form av ett labb.

Jonas Sjöberg är nu igång med besök ute hos olika företag samt med inköp av utrustning till labbet. ”Våren har således markerat upptakten på en allt aktivare tid för Adopticum och vårt samarbete med industrin och forskningsverksamheten i regionen”, skriver Emil Hällstig.

Läs hela Nyhetsbrevet