21 MSEK till projekt för innovationsdriven tillväxt

Projektet Tillväxt ur universitetsdriven innovation (TUUDI), kommer att kunna genomföra och förbättra kommersialiseringsmöjligheterna i regionen med ett större antal förstudier, behovsinventeringar samt forsknings och utvecklingsprojekt.

Ett projekt där strukturfonderna bidrar med 21 MSEK över tre år. Projektet baseras på det nätverk, den samverkan, de erfarenheter och de möjligheter som skapats under ProcessIT Innovations tre inledande år. TUUDI-projektet kommer att kraftfullt förstärka det regionala innovationsdrivna tillväxtarbete inom ProcessIT Innovations område som etablerats i samverkan mellan regional basindustri, regionala IKT- och leverantörsföretag samt regionens universitet med ytterligare ett par komponenter. Skälet till detta är den tillväxtpotential som identifierats med koppling till dessa komponenter, samt de resurser som ett realiserande av dessa komponenter kräver. Projekt avser etablera ett par nya identifierat betydelsefulla industribranschprogram, ett antal regionalt lovande teknikkluster, samt ett antal tydligt behovsdrivna och kompetensförankrade FoU-områden.

Genom dessa insatser kommer projektet dessutom att kunna genomföra och förbättra kommersialiseringsmöjligheterna med ett större antal förstudier, behovsinventeringar samt forsknings och utvecklingsprojekt. Projektet är på totalt 42 MSEK där finansiärerna förutom strukturfonderna är VINNOVA, Luleå tekniska universitet (LTU) och Umeå universitet (UmU). Projektparterna är ProcessIT Innovations vid LTU och UmU.