Nya optiska mätsystem via satsningen Adopticum

Behovet av nya optiska mätsystem är stort bland de norrländska industriföretagen. ProcessIT Innovations är med och satsar pengar i utvecklingslaboratoriet Adopticum i Skellefteå. En satsning som kommer att ge regionen ännu starkare industriföretag.

Det råder en starkt växande marknad för optronik, alltså informationsöverföring via ljuspartiklar. Optronikbranschen spelar en nyckelroll för den fortsatta utvecklingen inom industrin. I en rapport från slutet av förra året konstaterades att optronikbranschen i Europa nu omsätter lika mycket som mikroelektronikindustrin. ProcessIT har tillsammans med Sparbanksstiftelsen Norrland och företaget Optronic satsat pengar i centrat Adopticum i Skellefteå.

Bakgrunden är de behov av nya och robusta optiska mätsystem som efterfrågas ute bland företagen.

– Vi var ute på en roadtrip under förra året och kartlade behoven bland företagen i norr. Resultatet visade att behovet av optisk mätteknik är stort bland industrierna häruppe, berättar Christina Olsén som är ProcessIT:s forskningsledare för bildanalys.

En god investering

Enligt henne är de miljoner som satsas på labbet en god investering.

– Adopticum har stor potential att bli mötesplats för forskargrupper och industri där vi har tillgång till gemensam dyrbar utrustning, menar Christina Olsén som är positivt överraskad över företagens stora medvetenhet och vilja att satsa på den bästa och mest avancerade mättekniken.

Labbet i Skellefteå håller som bäst på att utrustas och det anländer ny utrustning varje vecka. En handfull projekt har också genomförts under hösten, och redan är gruvpappers och skogsindustrierna delaktiga. I april kommer dessutom en av landets mest tongivande personer inom industriell optik att flytta från Stockholm till Skellefteå för att arbeta som platschef.

Tillför något nytt

Adopticum ska tillföra något nytt och komplettera de forskningslabb som redan finns på företagen och på universiteten. Här ska forskare tillsammans med ingenjörer från företagen testa sensorer, kameror och annan teknisk utrustning i rätt miljö.

– Behoven av optisk mätteknik finns i alla branscher. Jämför vi med människans sinnen kan man säga att vi bidrar till att ge industrin  ögon, säger Emil Hällstig, vd för Adopticum som ser satsningen som ett viktigt led i att förbättra konkurrenskraften för basindustrierna och andra företag där avancerade mätmetoder är viktiga.

– Här uppe måste företagen jobba med kvalitet och optimerade processer för att överleva. Ska vi klara konkurrensen med Kina, Indien och övriga världen måste vi vara på tårna, säger Emil Hällstig.

Beröringsfri mätning

Behoven av precisionsmätningar blir större i allt fler branscher. Att mäta beröringsfritt och att mäta snabbt i realtid är en viktig faktor. Det behövs inom bland annat processindustri, i gruvor och i skogsindustrin. I första steget automatiserar man det som operatörerna tittar på när de är ute vid processen eller tittar på den genom olika kamerasystem.

Nästa steg är att ersätta operatörernas iakttagelser med optisk mätteknik som kan upptäcka betydligt mer. Det kan röra sig om att mäta kemiskt innehåll i en process eller temperaturen på en flamma i pelletstillverkning till exempel.

Robusta system för tuffa miljöer

– Systemen måste vara robusta och tillförlitliga för att klara de tuffa miljöer som finns ute i industrierna, säger Emil Hällstig, som anser att satsningen på labbet verkligen ligger i tiden eftersom hela optronikbranschen går mot en ljus framtid.

Den kreativa miljön på Adopticum förväntas bidra till fler och mer avancerade produkter och metoder för att möta industrins stora behov av modern optisk mätteknik. Bättre mätteknik ger bättre produkter som i sin tur bidrar till stabila företag och därmed tillväxt i regionen. Men även forskarvärlden kommer att ha stor nytta av Adopticum.

– Jag och min forskargrupp kommer i huvudsak att jobba med kamerabaserade 3D-mätningar. Här kommer vi att kunna utnyttja Adopticums utrustning och lokaler tillsammans med andra forskargrupper och industri. Så labbet är inte enbart till nytta för företagen utan också för forskarna, säger ProcessIT:s forskningsledare för bildanalys Christina Olsén.