EU finansierar projekt för partikelmätning i olja

Projektet syftar till att utveckla en on-line sensor som möjliggör mätning av storlek, form och sammansättning av partiklar i olja. Projektet är finansierat via EU-programmet INTEREG IVA på totalt 8 MSEK, där ca 5 MSEK landar i Sverige.

Forskningsprojektet tar ett tvärvetenskapligt angreppssätt där flera frågeställningar systematiskt kommer att angripas. Sensorn bygger i grunden på kamerateknik som kombineras med spektroskopisk mätteknik. Inom sensorns mätområde (partiklar större än 20 mikrometer) saknas idag kommersiell teknik. Systemet kommer att implementeras som ett inbyggt system som utvecklas av Centrum för distansöverbryggande teknologi (CDT). Mycket stora datamängder kommer att genereras då systemet utvärderas i drift hos Outokumpu Tornio Works Oy.

För att underlätta för de tänkta slutanvändarna kommer interaktionsforskare vid Luleå tekniska universitet (LTU) utveckla riktlinjer för människa-maskin interaktion med inbyggda system. Flera processindustrier har visat intresse för tekniken, och i förlängningen förväntas projektet leda till att ny teknologi utvecklas i nya marknadssegment. Parter är LTU (med ProcessIT Innovations, CDT, Systemteknik), Rubico, KTUAS Kemi-Tornio, Oulu University samt Outokumpu.