Jonny Holmström och Lars Mathiassen

Engagerade forskare möter industrin

Engagerade forskare som bidrar till nya praktiska lösningar ute bland regionens företag. Det är den vision som en av ProcessIT:s forskningsledare, professor Jonny Holmström slåss för. För att finslipa arbetet tar han hjälp från Atlanta i USA, där en av de mest framgångsrika kollegorna inom processinnovation verkar.

Idén med trevägspartnerskap där industriföretag, IT-leverantörer och forskare samverkar ställer stora krav på de inblandade forskargrupperna. Jonny Holmström talar om ett helt nytt förhållningssätt bland akademikerna.

Förändrad forskarroll

– Forskarnas roll håller på att förändras. Nu handlar det om engagerade forskare som vill vara med och förändra och arbeta nära industrin för att hitta nya produktionslösningar som är bra för regionen, berättar Jonny Holmström som betonar att det inte är tal om att sänka kraven på forskningsresultaten.

Kraven på vetenskaplighet och att få sina rön publicerade i ansedda forskartidskrifter ligger självklart kvar. Jonny Holmströms stora förhoppning är ett större utbyte mellan olika regioner i världen. För att komma vidare har ett samarbete inletts med forskarkollegan Lars Mathiassen, verksam vid Georgia State University i Atlanta, USA. Han var med och grundade Center for Process Innovation i Atlanta, en motsvarighet till ProcessIT som också arbetar med processinnovation. Lars Mathiassen har ett grundmurat rykte inom tillämpad behovsmotiverad IT-forskning.

Aktiva universitet utvecklar regioner

– Vår grundidé är lika som ProcessIT, att genom forskning hitta nya lösningar för företagen i regionen, berättar Lars Mathiassen som har en vision om att göra universiteten mer aktiva i att utveckla regioner. För att nå dit krävs en förändrad syn på forskningen och att forskarna själva  kommer över fördomarna om att forskningen tappar i kvalitet bara för att man forskar kring de behov som finns i regionen.

– Det finns en ömsesidig egoism i vårt sätt att arbeta. Industrin drar självklart nytta av forskarnas arbete. Men vi jobbar inte ute i företagen för att vi är snälla. Vi forskare har lika stor nytta av samarbetet, säger Lars Mathiassen.

Jonny Holmström är mycket nöjd med samarbetet med Atlanta och konstaterar att trots att vi lever i en global ekonomi måste många av problemen lösas i de mindre regionerna. Däremot är en global länk utåt viktig för att utveckla arbetet.

– Lars Mathiassen bidrar till ProcessIT:s arbete med ett annat synsätt och nya infallsvinklar på de problem vi har här. Vi tror båda benhårt på regional utveckling. Men det förutsätter en ny typ av forskare som vill vara ute i regionen och ”make a difference”, säger Jonny Holmström.