Nyheter

Svenskt-finskt samarbete mellan forskare och företag

Norra delarna av Sverige och Finland är idag en tillväxtregion där högt utvecklad processindustri samarbetar med innovativa IT-företag och framstående forskare vid universiteten. Det har på flera sätt visat sig kunna ge resultat i världsklass. …

Adopticum satsar vidare på industriell optik

Ett första nyhetsbrev har nu kommit från Adopticum, ett center för industriell optik som initierats av företaget Optronic och ProcessIT Innovations med stöd från Sparbanksstiftelsen Norrland. I och med nyhetsbrevet finns det nu större möjlighet …

Engagerade forskare möter industrin

Engagerade forskare som bidrar till nya praktiska lösningar ute bland regionens företag. Det är den vision som en av ProcessIT:s forskningsledare, professor Jonny Holmström slåss för. För att finslipa arbetet tar han hjälp från Atlanta …

Nya optiska mätsystem via satsningen Adopticum

Behovet av nya optiska mätsystem är stort bland de norrländska industriföretagen. ProcessIT Innovations är med och satsar pengar i utvecklingslaboratoriet Adopticum i Skellefteå. En satsning som kommer att ge regionen ännu starkare industriföretag. Det råder …

ProcessIT-dagen ger utrymme för nya projektidéer

ProcessIT Innovations årliga stora informationsdag, som i år hölls 11 mars i Skellefteå, samlade ett 80-tal forskare, representanter från basindustri och IT-företag för dialog och samtal kring gemensamma projekt. Att ProcessIT Innovations har förmått bygga …

14,5 MSEK till två ProcessIT projekt

Vid INTERREG IVa Nords senaste möte den 28 januari 2009 beslutades att bevilja två projekt inom ProcessIT området. Projekten Vision System research Plattform (VSP) och Innovativa eUnderhållstjänster för basindustri och små och medelstora företag är …

21 MSEK till projekt för innovationsdriven tillväxt

Projektet Tillväxt ur universitetsdriven innovation (TUUDI), kommer att kunna genomföra och förbättra kommersialiseringsmöjligheterna i regionen med ett större antal förstudier, behovsinventeringar samt forsknings och utvecklingsprojekt. Ett projekt där strukturfonderna bidrar med 21 MSEK över tre …

EU finansierar projekt för partikelmätning i olja

Projektet syftar till att utveckla en on-line sensor som möjliggör mätning av storlek, form och sammansättning av partiklar i olja. Projektet är finansierat via EU-programmet INTEREG IVA på totalt 8 MSEK, där ca 5 MSEK …

Brännströms vision är att få företagen att växa

Styrelseordförande Thomas Brännström har stora visioner för ProcessIT Innovations. Målet är att inom tio år gå från att ses som en understödsregion i utkanten av EU, till att vara en framgångsrik region i EU. Nya …

Lorentz Andersson blir hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet

Lorentz Andersson, styrelseordförande i ProcessIT Innovations och tidigare landshövding i Västerbotten har utsetts till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet. Lorentz Andersson är känd som en engagerad pådrivare och dörröppnare inom framförallt basindustrin. Som styrelseordförande i …

Visa filtrering Dölj filtrering