Digitaliserad övervakning sparar kostnader visar forskare

Digitaliserad övervakning kan spara kostnader för industrin. Men eftersom användare också kan bli övervakade måste teknikutvecklingen granskas kritiskt, menar Katrin Jonsson i sin avhandling om digitaliserad övervakning.

Digitaliserad övervakning blir allt vanligare när teknik kan bäddas in i allehanda produkter. I en ny avhandling studerar Katrin Jonsson hur fjärrövervakning möjliggör nya IT-baserade tjänster, men även hur användningen och därmed användarna också kan övervakas.

Den tekniska utvecklingen har möjliggjort digitaliserad övervakning där sensorer inbäddade i produkter kan övervaka både produkter och deras omgivning. Inom industrin har detta skapat nya möjligheter för förebyggande underhåll, där övervakningen syftar till att upptäcka och förebygga problem med maskinerna.

– Driftstopp är väldigt kostsamma, men med effektiva övervakningsprocesser finns stora pengar att spara för industriföretagen, säger Katrin Jonsson, som under sin tid som doktorand funnits med inom ProcessIT Innovations verksamhet.

Digitaliserad övervakning

Avhandlingen som bygger på studier av fjärrdiagnostiklösningar i svenska industriföretag visar att med hjälp av digitaliserad övervakning kan nya tjänster erbjudas som syftar till att förbättra maskinernas underhåll. I förlängningen kan denna övervakningsteknik även användas som ett serviceerbjudande, där leverantören tar ett helhetsansvar för underhåll eller så erbjuds kunden att köpa driftstid istället för en maskin.

– Tack vare den digitaliserade övervakningslösningen kan leverantören övervaka maskinen på distans.

Övervakning av användare

Katrin Jonsson visar även hur den digitaliserade övervakningen skapar förutsättningar för övervakning av användarna.

– Från ett företag kom rapporter om ojämn belastning av en maskin. Det visade sig att operatören överbelastade maskinen med jämna intervall för att kunna ta fler raster.

Med digitaliserade industriprodukter kan inbäddade, osynliga övervakningsprocesser skapas, men användare är sällan medvetna om produktens inbäddade digitala egenskaper.

– Då digitaliserade övervakningsprocesser blir allt vanligare i dagens samhälle måste vi som medborgare kritiskt reflektera kring teknikutvecklingen, menar Katrin Jonsson.

Fredag den 4 juni försvarar Katrin Jonsson, Institutionen för informatik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Digitalized Industrial Equipment: An Investigation of Remote Diagnostics Services. Svensk titel: Digitaliserad industriell utrustning: En studie av fjärrdiagnostiktjänster.