Bildandet av ProcessIT Europe allt närmare

Beslutet att inrätta ett ProcessIT.EU som ett ARTEMIS Center of Innovations Excellence med inbäddade automationssystem för Europas processindustri kommer allt närmare.

ARTEMIS Industry Association (Artemis-IA) är en sammanslutning för FoU-aktörer inom inbäddade system i Europa. ARTEMIS är en akronym för Advanced Research & Technology for Embedded Intelligence and Systems och dess Industry Association vill skapa en mötesplats där viktiga aktörer inom branschen och andra FoU-aktörer identifierar ämnen för stora gemensamma FoU-projekt och bildar konsortier och utarbetar förslag till projekt för gemensam samverkan.

Inom ARTEMIS-IA finns ett starkt stöd för att bilda ett Center of Innovations Excellence för ProcessIT.EU. I samband med ARTEMIS Industrial Associations (ARTEMIS-IA) Co-summit, tillsammans med ITEA2, i Ghent, Belgien, den 26-27 oktober, höll ProcessIT.EU ett möte där representanter för dess styrelse, ledning och arbetsgrupper deltog.

Under Co-summiten höll också ARTEMIS-IAs styrgrupp ett möte och kriterierna för ett Center of Innovation Excellence är nu fastställda vilket innebär att ProcessIT.EU har mycket goda förutsättningar att kunna bekräftas som ett ARTEMIS Center of Innovation Excellence. Frågan kommer att få sin slutliga behandling under nästa ARTEMIS-IAs styrelsemöte.

Under ProcessIT.EUs möte uttryckte flera av styrelsemedlemmarna inom ARTEMIS-IA mycket positiva omdömen och uppmuntrade information. Framtiden ser därmed mycket ljus ut för ProcessIT Europe och den samlade bedömningen är att det nu är mycket sannolikt att ProcessIT.EU blir utnämnt till ett Center of Innovation Excellence , CoIE, inom ARTEMIS.

Riktlinjerna för ARTEMIS uppdaterade strategiska forskningsagenda (SRA) redovisades också i samband ARTEMIS General Assembly under onsdagen. Där bekräftades att ProcessIT.EU redan nu påverkat innehållet och vid presentationen av Mrs Laila Gide, ansvarig för framtagningen av SRAn, påpekade hon att ”thanks to ProcessIT.EU” hade kapitlet ”Manufacturing and Production Automation”, kraftigt omarbetats och fått nytt namn.